ชื่อวิทยาศาสตร์Epalzeorhynchos frenatum
ชื่อสามัญRed-fin shark
ชื่อไทยกาแดง นวลจันทร์ กาแดงเผือก
วงศ์Cyprinidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยแม่น้ำในภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รายละเอียดเป็นปลาที่สามารถเลี้ยงร่วมกับปลาชนิดอื่นในตู้ปลาที่มีพรรณไม้น้ำ อุปนิสัยชอบแทะเล็มกินตะไคร่น้ำ และเศษสารอินทรีย์ในตู้ปลา ลักษณะคล้ายกับปลาทรงเครื่องแต่รูปร่าง และสีสันเด่นน้อยกว่าปลาทรงเครื่อง ปัจจุบันมีการคัดสายพันธุ์เป็นปลาเผือกซึ่งได้รับความนิยมเรียกว่า "กาแดงเผือก" ได้รับความนิยมสูง ลักษณะทั่ว ๆ ไป คล้ายปลาทรงเครื่องมาก แตกต่างกันคือลำตัวค่อนข้างยาวเรียวกว่า เมื่อเปรียบเทียบปลาที่มีขนาดเดียวกัน ลำตัวมีสีน้ำตาลอมเทา ไม่ดำเข้มเหมือนปลาทรงเครื่อง ครีบทุกครีบสีส้มอมแดง ในขณะที่ปลาทรงเครื่องมีสีแดงเฉพาะที่ครีบหาง บริเวณด้านข้างหัวทั้ง 2 ข้าง มีแถบสีดำพาดตามยาวจากปลายปากไปถึงตา โคนหางมีจุดสีดำรูปไข่ข้างละ 1 จุด ขนาดเฉลี่ยความยาวประมาณ 10 ซม.
เครดิตภาพ: อรุณี รอดรอย ข้อมูล:สุจินต์ หนูขวัญ และอรุณี รอดรอย