ชื่อวิทยาศาสตร์Labeo chrysophekadion
ชื่อสามัญBlack shark
ชื่อไทยกาดำ เพี้ย กาเผือก
วงศ์Cyprinidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยแม่น้ำและอ่างเก็บน้ำทุกภาคของประเทศไทย และพบในประเทศลาว เขมร และอินโดนีเซีย ที่เกาะสุมาตรา ชวา และบอ
รายละเอียดเป็นปลาที่มีอุปนิสัยชอบดูดกินตะไคร่ที่เกาะตามพื้นก้นตู้ ก้อนหินและใบไม้ มีลักษณะ ลำตัวยาวเรียวแบนข้างเล็กน้อย สันหลังโค้งสูง ส่วนท้องแบน สีลำตัวและครีบทุกครีบสีดำสนิท หรือสีน้ำเงินอมดำหรือเทาอมน้ำตาล ในปลาที่มีอายุมากบริเวณของเกล็ดที่อยู่บริเวณด้านข้างลำตัวมีจุดสีแดง ด้านล่างของส่วนหัวและบริเวณท้องจะมีสีจางกว่าบริเวณหลังและบริเวณด้านข้างลำตัว ปากอยู่ต่ำ ยืดหดได้และมีลักษณะแบบปากดูด ริมฝีปากบนและล่างหยัก มีหนวด 2 คู่ ครีบหลังมีขนาดใหญ่และสูงมาก เมื่อเปรียบเทียบกับความยาวของหัวและความลึกของลำตัว พบว่าความสูงของครีบหลังมีมากกว่าความยาวของหัวและยาวเท่า ๆ กับ หรือยาวกว่าความลึกของลำตัว ครีบท้องยาวถึงตอนต้นของครีบก้นครีบหางเว้าลึก ปลากาดำขนาดใหญ่นิยมนำมาบริโภค เนื่องจากมีรสชาติดี ลูกปลาขนาดเล็กนิยมเลี้ยงเป็นปลาสวยงาม ขนาดเฉลี่ยความยาวประมาณ 25 ซม.
เครดิตภาพ: อรุณี รอดรอย ข้อมูล:สุจินต์ หนูขวัญ และอรุณี รอดรอย