ชื่อวิทยาศาสตร์Puntius johorensis
ชื่อสามัญStriped barb
ชื่อไทยตะเพียนลาย ตะเพียนข้างลาย
วงศ์Cyprinidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยพบอยู่เป็นฝูงในลำคลองและแอ่งน้ำของพรุดั้งเดิม
รายละเอียดเป็นปลาขนาดเล็ก ขนาดใหญ่สุดพบความยาวประมาณ 10 ซม. สามารถเลี้ยงเป็นฝูงในตู้ปลาขนาดเล็กในตู้พรรณไม้น้ำ เป็นปลาป่าพรุที่เลี้ยงไม่ยาก ปรับตัวง่าย เลี้ยงรวมกับปลาอื่นได้หลายชนิด สามารถเลี้ยงจนมีไข่ในตู้ปลาขนาดเล็ก มีรูปร่างแบบปลาตะเพียนแต่ลำตัวเรียวแบบกระสวย ส่วนหัวและจะงอยปากค่อนข้างเรียว ปากเล็ก มีหนวด 2 คู่ ครีบหางเว้าลึก ลำตัวมีสีน้ำตาลแดงหรือเหลืองเข้ม ข้างแก้มและด้านท้องสีจาง เกล็ดมีสีเงินเหลือบ มีแถบสีดำตามแนวยาวของลำตัว 5-6 แถบ ตั้งแต่ด้านหลังจนถึงด้านท้อง แถบใหญ่สุดอยู่ที่กลางลำตัว ตามแนวเส้นข้างตัวไปถึงโคนครีบหาง ในปลาตัวเล็กมีบั้งตามแนวขวางลำตัว 4 บั้ง บนพื้นสีเหลืองอ่อน เมื่อเริ่มโตขึ้นจะเปลี่ยนเป็นแถบตามแนวยาว
เครดิตภาพ: อรุณี รอดรอย ข้อมูล:สุจินต์ หนูขวัญ และอรุณี รอดรอย