ชื่อวิทยาศาสตร์Puntius partipentazona
ชื่อสามัญTiger barb, Five-banded barb
ชื่อไทยเสือข้างลาย เสือสุมาตราไทย
วงศ์Cyprinidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยแม่น้ำ อ่างเก็บน้ำ และธารน้ำบนภูเขาทั่วทุกภาคของไทย ประเทศมาเลเซีย
รายละเอียดเป็นปลาขนาดเล็กโตเต็มที่ความยาวไม่เกิน 5 ซม. ขนาดเฉลี่ยความยาวประมาณ 3.5 ซม. ในธรรมชาติชอบอยู่รวมกันเป็นฝูง มีลักษณะ ลำตัวแบนข้างมากมีสีเหลืองอ่อน เหลืองอมเขียวหรือเหลืองอมน้ำตาล มีแถบสีดำพาดขวางลำตัว 5 แถบ แถบที่ 1 พาดผ่านหัวจากบนลงล่างผ่านตาพอดี แถบที่ 3 สั้นมากเริ่มจากโคนครีบหลังยาวลงมาเพียงกึ่งกลางลำตัว ถึงแนวเส้นข้างตัว แถบที่ 5 อยู่บริเวณโคนครีบหาง เส้นข้างลำตัวไม่ต่อเป็นเส้นเดียวกัน ในปลาตัวผู้จะมีสีเข้มสดใสกว่าปลาตัวเมีย ครีบหลังสีส้มมีก้านครีบแข็งอันสุดท้ายแข็งและหยักเป็นหนาม ครีบท้องสีเหลืองนวลหรือสีขาวขอบสีส้มหรือสีแดง ครีบอก ครีบก้น และครีบหางใสไม่มีสี จะงอยปากสีส้ม กินแพลงก์ตอนสัตว์ ตัวอ่อนแมลงน้ำ และลูกกุ้งขนาดเล็กที่มีชีวิตเป็นอาหาร
เครดิตภาพ: อรุณี รอดรอย ข้อมูล:สุจินต์ หนูขวัญ และอรุณี รอดรอย