Displaying 67-72 of 100 results.
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Crinum thaianum
ชื่อสามัญ : Thai Onion Plan
ชื่อไทย : พลับพลึงธาร, หอมน้ำ
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Eriocaulon cinereum
ชื่อสามัญ : Pipewort, Piperwort
ชื่อไทย : หญ้าหัวหงอก, กระดุม
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cryptocoryne wendtii "green"
ชื่อสามัญ :
ชื่อไทย : ใบพายศรีลังกา, คริปศรีลังกา
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ammannia senegalensis
ชื่อสามัญ : Red Ammannia
ชื่อไทย : แอมแมนเนียแดง
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cryptocoryne parva
ชื่อสามัญ :
ชื่อไทย : คริปพาวา
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Rotala wallichii
ชื่อสามัญ : Wallichii
ชื่อไทย : สาหร่ายแปรงล้างขวด, โรทาร่าวอลริชชี่