ชื่อวิทยาศาสตร์Rotala indica
ชื่อสามัญ
ชื่อไทยก้านธูป
วงศ์Lythraceae
ตำแหน่งในการลงปลูกกลางตู้
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแสงไฟความสว่างปานกลาง, Co2, ช่วงอุณหภูมิ 25 - 29 °C
อัตราการเจริญเติบโตช้า
รายละเอียดเป็นไม้ข้อขนาดกลางประมาณ 10-20 ซ.ม อัตราการเจริญเติบโตช้า และเลี้ยงค่อนข้างยากกว่าในบรรดาสกุล Rotala ชนิดอื่นๆ ซึ่งเป็นไม้หายากในตลาด จุดเด่นคือลักษณะของลำต้นอวบตั้งตรง ไม่เลื้อยเหมือนโรทาร่าชนิดอื่น มีสีของลำต้นตั้งแต่สีชมพูจนถึงแดงเข้ม ลักษณะของใบใต้น้ำมีลักษณะกลมคล้ายเกล็ดปลาและหนา ขึ้นตรงข้ามกันข้อละ 2 ใบ ส่วนลักษณะของลำต้นเหนือน้ำเลื้อยไปตามพื้นและแตกลำต้นใหม่ตามข้อของลำต้นจำนวนมาก ใบมีลักษณะคล้ายกับใบใต้น้ำแต่มีขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ดอกเดี่ยวออกเป็นกระจุกที่ปลายยอด เป็นพวงยาว
การขยายพันธุ์ตัดลำต้นเกิดใหม่จากส่วนข้อ หรือตัดจากส่วนปลายยอด มาลงชำใหม่ในน้ำหรือ สภาพแปลงดินครึ่งบกครึ่งน้ำโรทาร่าชนิดนี้ชอบความชื้นค่อนข้างสูง และต้องการน้ำมาก โดยจะขยายพันธุ์ได้ดีในฤดูฝน ในการเพาะเลี้ยงมักประสบปัญหาลำต้นเน่าตั้งแต่โคนต้นขึ้นมาจนเหลือแต่ปลายยอด
เครดิตภาพและข้อมูล: นภัทร์ โสภณ