ชื่อวิทยาศาสตร์Shinnersia rivularis "variegatus"
ชื่อสามัญ
ชื่อไทยซินเนอเซีย
วงศ์Asteraceae
ตำแหน่งในการลงปลูกหลังตู้
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแสงไฟความสว่างสูง, Co2, ช่วงอุณหภูมิ 15-28 °C
อัตราการเจริญเติบโตปานกลาง
รายละเอียด
การขยายพันธุ์ตัดลำต้นเกิดใหม่จากส่วนข้อ หรือตัดจากส่วนปลายยอด มาปักชำใหม่ในสภาพใต้น้ำ หรือในสภาพแปลงดินครึ่งบกครึ่งน้ำ
เครดิตภาพ: อานนท์ ดลพนิต ข้อมูล: นภัทร์ โสภณ