ชื่อวิทยาศาสตร์Rotala macranda
ชื่อสามัญ
ชื่อไทยโรทาล่ามาครานดา
วงศ์Lythraceae
ตำแหน่งในการลงปลูกกลางตู้, หลังตู้
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแสงไฟความสว่างสูง, Co2, ช่วงอุณหภูมิ 19-25 °C
อัตราการเจริญเติบโตเร็ว
รายละเอียดเป็นพรรณไม้น้ำอีกชนิดหนึ่งที่เป็นที่นิยมในตลาดของสกุล Rotala เป็นพืชมีดอกใบเลี้ยงคู่ เป็นไม้ขนาดกลาง ขนาดประมาณ10-20 ซม. ลำต้นในสภาพใต้น้ำตั้งตรงมีสีเขียวอ่อนจนถึงแดงเข้ม ใบมีลักษณะเป็นรูปไข่ปลายแหลมคล้ายเปรวไฟ เรียวตัวตรงข้ามกันข้อละ 2 - 4ใบ ด้านบนของแผ่นใบมีสีเขียวอมชมพูจนถึงแดง ใต้ใบมีสีชมพูเข้มจนถึงแดงสด ลำต้นเหนือน้ำตั้งตรงหรือเลื้อยไปตามที่ชื้นแฉะ ใบเป็นรูปไข่เรียงตัวตรงข้ามกัน ดอกเดี่ยวออกเป็นกระจุกตรงมุมโคนก้านใบ หรือออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง
การขยายพันธุ์ตัดลำต้นเกิดใหม่จากส่วนข้อ หรือตัดจากส่วนปลายยอด มาปักชำใหม่ในสภาพใต้น้ำ หรือในสภาพแปลงดินครึ่งบกครึ่งน้ำ หรือใช้วิธีหว่านเมล็ด
เครดิตภาพ: นภัทร์ โสภณ ข้อมูล: ดร. กาญจนรี พงษ์ฉวี และคณะ