ชื่อวิทยาศาสตร์Fontinalis antipyrctica
ชื่อสามัญWillow moss
ชื่อไทยวิลโล่มอส
วงศ์Fontinalaceae
ตำแหน่งในการลงปลูกหน้าตู้โดยพันติดกับวัสดุ
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแสงไฟความสว่างปานกลาง, ช่วงอุณหภูมิ 24-28 °C
อัตราการเจริญเติบโตปานกลางถึงเร็ว
รายละเอียด
การขยายพันธุ์แยกต้นที่แตกใหม่มาพันกับวัสดุ หรือใช้สปอร์
เครดิต