ชื่อวิทยาศาสตร์Cryptocoryne affinis
ชื่อสามัญCrypts
ชื่อไทยใบพายอัฟฟินิส, คริปอัฟฟินิส
วงศ์Araceae
ตำแหน่งในการลงปลูกกลางตู้, หลังตู้
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแสงไฟความสว่างปานกลางถึงสูง , Co2, ช่วงอุณหภูมิ 25-28 °C
อัตราการเจริญเติบโตปานกลางถึงเร็ว
รายละเอียดเป็นพรรณไม้น้ำที่จัดเป็นพืชมีดอก ใบเลี้ยงเดี่ยว เป็นพืชล้มลุก ขึ้นในน้ำจืด ตามหนอง บึงที่ชื้นแฉะและท่วมขังตื้นๆ หรือบริเวณริมคลองที่มีน้ำไหลเอื่อยๆ เป็นCryptsที่แพร่กระจายในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทยจนถึงแถบตะวันตกเฉียงใต้ของแหลมมลายู ลักษณะมีลำต้นเป็นเหง้าใต้ดินมีไหลสั้นๆ ใบแตกรอบลำต้นเป็นกอ ขนาดใบโตเต็มที่ยาวประมาณ 15-30 ซม. ก้านใบเป็นโพรงขนาดยาวเกือบเท่าแผ่นใบ แผ่นใบด้านบนมีหลากหลายสีตามความเข้มของแสงที่เลี้ยง มีตั้งแต่สี เขียว น้ำตาลอ่อน น้ำตาลแก่ ชมพู จนถึงสีแดง มีเส้นใบสีจางแตกเป็นร่างแหคล้ายลายพราง แผ่นใบด้านล่างมีสีม่วง เขียวอ่อน เขียวเหลือง และมีจุดสีม่วงอ่อนสวยงามมาก มีดอกออกเป็นช่อขนาดเล็กไม่มีก้านดอก รวมกันเป็นช่อแบบดอกย่อย ลักษณะเป็นทรงกระบอกชูขึ้นมาเหนือน้ำ หุ้มด้วยใบประดับรองรับช่อดอก มีสีแดงม่วง ลักษณะเป็นหลอดปลายแผ่ออกคล้ายปากแตรมีปลายบิดเกลียว
การขยายพันธุ์สามารถขยายพันธุ์โดยการแยกลำต้นเกิดใหม่จาก หน่อ ไหล มาลงปลูกใหม่ หรือโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
เครดิตภาพ: นภัทร์ โสภณ ข้อมูล: ดร. กาญจนรี พงษ์ฉวี และคณะ