ชื่อวิทยาศาสตร์Cryptocoryne retrospiralis
ชื่อสามัญWater Trumpet
ชื่อไทยใบพายมวกเหล็กแหลม
วงศ์Araceae
ตำแหน่งในการลงปลูกกลางตู้, หลังตู้
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแสงไฟความสว่างปานกลาง, Co2, ช่วงอุณหภูมิ 27-29 °C
อัตราการเจริญเติบโตปานกลาง
รายละเอียดเป็นพรรณไม้นํ้าพื้นเมืองของไทยที่พบแพร่กระจายในพื้นที่ภาคใต้ บริเวณจังหวัดระนองและพังงา นอกจากนี้ยังพบการแพร่กระจายบริเวณคาบสมุทรอินเดีย อินโดไชน่า จนถึงคาบสมุทรมลายู เจริญในลำธารน้ำไหลบริเวณชายฝั่ง น้ำตื้น พบทั้งในสภาพสะเทินน้ำสะเทินบก และ สภาพใต้นํ้า สามารถเจริญเติบโตได้ทั้งในที่มีแสงสว่าง และแสงสลัว จัดเป็นพืชมีดอก ใบเลี้ยงเดี่ยว ประเภท ไม้ล้มลุก มีลำต้นเป็นเหง้าใต้ดิน และมีไหลสั้นๆ แตกเป็นต้นใหม่ ใบเป็นใบเดี่ยว แตกออกรอบลำต้นเป็น กระจุกแบบกุหลาบซ้อน โคนใบมีกาบหุ้ม ประกบกันไว ้ ลักษณะใบคล้ายกับใบพายมวกเหล็ก Cryptocoryne balansae Gagnep. แต่รูปทรงของใบแคบกว่า และมีปลายใบเรียวแหลม จึงเรียกกันว่าใบพายมวกเหล็ก แหลม นอกจากนี้แผ่นใบไม่มีลายเป็นปล้องตามขวาง ซึ่งแตกต่างจากใบพายมวกเหล็กที่มีลายตามขวาง ลักษณะของแผ่นใบยาวเรียวเป็นรูปใบหอกแคบมีสีเขียวจนถึงนํ้าตาลแดง ขอบใบหยักเป็นคลื่น ปลายใบ แหลม ขนาดแผ่นใบยาว 10-30 เซนติเมตร ความกว้างแผ่นใบ 2.5-10 มิลลิเมตร เส้นใบแตกเป็นร่างแห ก้านใบเป็นโพรง ใบใต้นํ้ามีลักษณะผอมยาวอ่อนช้อย มีก้านใบสั้นกว่าแผ่นใบ มีดอกขนาดเล็กที่ไม่มี ก้านดอก รวมกันเป็นช่อแบบสแปดิกทรงกระบอกชูขึ้นมาเหนือนํ้า ใบประดับที่หุ้มช่อดอกยาวและแคบ ปลายบิดเป็นเกลียวหลายชั้น มีสีขาวขุ่นจนถึงเขียวอ่อน และมีจุดสีม่วง
การขยายพันธุ์ขยายพันธุ์โดยการแตกหน่อจากตาที่อยู่บนไรโซม และแตกไหลผอมยาวเกิดต้นใหม่ หรือเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจากชิ้นส่วนปลายยอด
เครดิตภาพและข้อมูล: ดร. กาญจนรี พงษ์ฉวี และคณะ