ชื่อวิทยาศาสตร์Cryptocoryne nurii
ชื่อสามัญWater Trumpet
ชื่อไทยใบพายนูริอิ
วงศ์Araceae
ตำแหน่งในการลงปลูกกลางตู้
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแสงไฟความสว่างปานกลาง, Co2, ช่วงอุณหภูมิ 26-29 °C
อัตราการเจริญเติบโตช้า
รายละเอียดใบพายนูริอิ มีถิ่นกำเนิดอยู่ในภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทยไปจนถึงแหลมมลายูบริเวณ ฝงั่ ตะวันตกของประเทศมาเลเซีย พบแพรก่ ระจายตามลำธารขึ้นบริเวณแม่น้ำลำธารที่มีน้ำไหล ในป่า ดิบชื้น สภาพนํ้าค่อนข้างเป็นกรด มีพื้นเป็นดินโคลนและทราย ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเป็นกระจุกแบบกุหลาบซ้อน แผ่นใบมีลักษณะเป็นรูปไข่จนถึงรูปรี ยาว 5-15 เซนติเมตร กว้าง 1-3.5 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบเป็นรูปลิ่ม ขอบใบหยักมนถี่ แผ่นใบมีสีเขียวอ่อนจนถึงเขียวมะกอก หรือนํ้าตาลแดง มีลายเด่นชัด สีเขียวเข้ม แผ่นใบด้านล่างมีสีเขียวจางจนถึงแดงเรื่อ ขอบใบหยักเป็นคลื่นเล็กน้อย มีเส้นใบขนานแบบขนนก แยกออกจากเส้นกลางใบมายังขอบใบ ต้นที่เจริญเติบโตใต้นํ้ามักมีเส้นใบสีจางๆ ดอกออกเป็นช่อแบบ ช่อเชิงลดมีใบประดับ ชูขึ้นมาเหนือนํ้า ใบประดับมีลักษณะเป็นหลอดหุ้มช่อดอกไว้ ส่วนที่เป็นหลอด มีขนาดยาว 2-15 เซนติเมตร มีสีค่อนข้างขาว ส่วนบนด้านนอกมีสีเจือนํ้าตาล ปากแตรดอกมีลักษณะเป็น รูปหัวใจสีแดงเข้มจนถึงม่วงเข้ม ผิวขรุขระ ส่วนโคนหลอดโป่งพองมีขนาดยาว 1-3 เซนติเมตร มีดอกย่อย อยู่ด้านใน ดอกย่อยเพศเมียอยู่ด้านล่างเรียงติดกันเป็นวง มีจำนวน 5-7 ดอก ยอดเกสรเพศเมียเป็นรูปไข่ จนถึงรูปไข่แคบ ดอกย่อยเพศผู้อยู่ด้านบนรวมกันเป็นกลุ่ม มีจำนวน 30-50 ดอก ผลเป็นรูปไข่
การขยายพันธุ์ขยายพันธุ์โดยการเกิดไหลแตกหน่อ แล้วแยกมาลงปลูกใหม่ หรือใช้เมล็ด
เครดิตภาพและข้อมูล: ดร. กาญจนรี พงษ์ฉวี และคณะ