ชื่อวิทยาศาสตร์Cryptocoryne griffithii
ชื่อสามัญMalayan Sword
ชื่อไทยใบพายกริฟฟิธิอิ, คริปกริฟฟินิส
วงศ์Araceae
ตำแหน่งในการลงปลูกกลางตู้
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแสงไฟความสว่างปานกลาง, Co2, ช่วงอุณหภูมิ 27-29 °C
อัตราการเจริญเติบโตปานกลาง
รายละเอียดจัดเป็นพืชมีดอก ประเภทไม้ล้มลุก พบแพร่กระจายบริเวณภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย ไปจนถึงแหลมมลายู ประเทศมาเลเซีย จนถึงสิงคโปร์ และอินโดนีเซีย ถิ่นอาศัยในธรรมชาติชอบขึ้น ในที่เป็นดินปนทรายที่นํ้ามีความกระด้างเล็กน้อย สามารถเจริญได้ทั้งในที่มีแสงสว่าง และแสงสลัว มีลำต้น เป็นเห้งาใต้ดิน และแตกไหลเจริญอยูใต้น้ำ ใบแตกรอบลำต้นเป็นกอ แผ่นใบด้านบนมีสีเขียวเข้มถึงน้ำตาลแยกเพศอยู่ร่วมต้น ดอกเพศเมียอยู่แยกกับดอกเพศผู้ โดยมีแกนช่อดอกผอมเรียวกั้น ดอกเพศผู้อยู่ส่วนบน ของช่อดอก มีจำนวนมากกว่าดอกเพศเมีย โดยมีจำนวน 35-60 ดอก ดอกเพศเมียอยู่ด้านล่างมีจำนวน 5-7 ดอก เกสรเพศเมียเป็นรูปไข่จนถึงรูปรี มีผลเป็นผลรวม ทรง รูปไข่ แดง แผ่นใบด้านล่างมีสีม่วง ใบจะปรากฏมีจุดสีนํ้าตาลบนแผ่นใบด้านบนจึงมีความสวยงามมากเมื่อนำไป ปลูกประดับในตู้ปลา มีเส้นใบแตกเป็นร่างแห ก้านใบเป็นโพรง ออกดอกได้ทั้งสภาพใต้นํ้า และครึ่งบก ครึ่งนํ้า ดอกออกเป็นช่อแบบช่อเชิงลด มีใบประดับชูขึ้นมาเหนือนํ้า ใบประดับมีลักษณะเป็นหลอด หุ้มช่อดอกไว้ด้านบนเปิดออกคล้ายปากแตร ออกเป็นแผ่นด้านบนขรุขระไม่เรียบ มีดอกขนาดเล็กที่ไม่มี กhานดอก รวมกันเป็น ช่อทรงกระบอก เกิดอยูติ่ดกับผนังของใบประดับตรงส่วนที่โป่งพองด้านล่าง ดอกย่อย ไม่มีกลีบดอก และเป็นดอกมีเพศเดียว ดอกเพศผู้และดอกเพศเมียอยู่ร่วมต้นเดียวกัน เป็นแบบดอก
การขยายพันธุ์ขยายพันธุ์โดยการเกิดไหลแตกหน่อ หรือเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจากชิ้นส่วน ยอด
เครดิตภาพและข้อมูล: ดร. กาญจนรี พงษ์ฉวี และคณะ