ชื่อวิทยาศาสตร์Cryptocoryne ciliata
ชื่อสามัญWater Trumpet
ชื่อไทยใบพายวาน้ำ
วงศ์Araceae
ตำแหน่งในการลงปลูกหลังตู้
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแสงไฟความสว่างปานกลาง, Co2, ช่วงอุณหภูมิ 27-29 °C
อัตราการเจริญเติบโตเร็ว
รายละเอียดใบพาย หรือวานํ้า Cryptocoryne ciliata (Roxb.) Schott มีชื่อพ้องคือ Ambrosina ciliata Roxb. และ Cryptocoryne elata Griffith เจริญเติบโตบริเวณที่เป็นดินโคลน ในแหล่งนํ้าตื้นๆ หรือ บริเวณชายนํ้า พบในอินเดีย ปากีสถาน อินโดนีเซีย และประเทศไทย โดยพบแพร่กระจายในภาคใต้ และ ภาคตะวันออกของไทย มักขึ้นตามชายฝั่งนํ้า และบริเวณนํ้ากร่อย ป่าชายเลน มีลำต้นเป็นเหง้าสั้นๆ และ มีไหลแตกเป็นต้นใหม่ มีรากแตกออกจากข้อของลำต้น ใบเป็นใบเดี่ยวมีขนาดใหญ่ลักษณะเป็นรูปหอก ฐานใบมีลักษณะมนกลมหรือแหลมไปทางโคนใบ แผ่นใบหนาอวบนํ้า มีสีเขียวสดด้านล่างสีเขียวอ่อนกว่า ด้านบนเล็กน้อย เส้นกลางใบนูนเห็นชัด และมีเส้นใบขนานไปกับเส้นกลางใบ 6-10 เส้น ขนาดแผ่นใบ ยาว 15-40 เซนติเมตร กว้าง 7-10 เซนติเมตร มีก้านใบแข็งแตกจากลำต้นเป็นกอ โคนก้านใบแผ่กว้าง เป็นแผ่นหุ้มประกบกันไว้ ดอกออกเป็นช่อแบบช่อเชิงลด มีใบประดับขนาดใหญ่หุ้มช่อดอกไว้ลักษณะ เป็นท่อยาวสีเหลืองออกเขียว โคนโป่งออกเล็กน้อยมีพื้นสีเหลืองและมีจุดสีม่วงช่อดอกอยู่บริเวณโคน ของกาบประดับ มีดอกเพศผู้ และดอกเพศเมียอยู่บนช่อดอกเดียวกัน ดอกเพศเมียอยู่บริเวณโคนของ ช่อดอก มีจำนวน 2-6 ดอก ขึ้นรอบข้อของช่อดอก ส่วนของดอกเพศผู้อยู่รวมกันตอนบนของช่อดอก ป ระกอบด้วยเกสรเพศผูสั้นๆ แต่ละอันมีอับเรณู 2 ช่อง เมื่อเจริญขึ้นมาเหนือผิวน้ำ ภายในส่วนกาบประดับ และปากกรวยที่เปิดออกมีสีม่วง และมีจุดสีเหลือง มีขนครุย (cilia) จำนวนมากบริเวณขอบของปากกรวย ผลรูปทรงกลม ภายในมีเมล็ดจำนวนมาก เมื่อแก่ผลจะแตกออกในช่วงนํ้าลด และได้รับความร้อนจาก แสงแดด จากนั้นเมล็ดจะลอยนํ้าเมื่อนํ้าขึ้น และจมลงในพื้นโคลนงอกเป็นต้นใหม่
การขยายพันธุ์ขยายพันธุ์โดยการเกิดไหลแตกหน่อ หรือใช้เมล็ด
เครดิตภาพและข้อมูล: ดร. กาญจนรี พงษ์ฉวี และคณะ