ชื่อวิทยาศาสตร์Cryptocoryne blassii
ชื่อสามัญWater Trumpet
ชื่อไทยบอนแดง
วงศ์Araceae
ตำแหน่งในการลงปลูกกลางตู้, หลังตู้
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแสงไฟความสว่างปานกลาง, Co2, ช่วงอุณหภูมิ 20-29 °C
อัตราการเจริญเติบโตปานกลางถึงเร็ว
รายละเอียดบอนแดง Cryptocoryne blassii de Wit มีชื่อพ้องคือ Cryptocoryne spec. ‘Braune von Bangkok’ และ Cryptocoryne siamensis var. kerrii Rataj เป็นพรรณไม้นํ้าพื้นเมืองของไทย จัดเป็น พืชมีดอก ใบเลี้ยงเดี่ยว อยู่ในวงศ์ Araceae เป็นพืชล้มลุกที่มีอายุหลายปี ในธรรมชาติพบเจริญใต้นํ้า ในลำธารตื้นๆ ที่มีนํ้าไหลเอื่อยๆ หรือในบึงนํ้านิ่งที่มีหินปูนอยู่มาก จึงสามารถเจริญเติบโตได้ดีในนํ้า ที่ความกระด้างสูง มีลำต้นเป็นเหง้าอยู่ในดินใต้นํ้า แตกใบออกเป็นกอ ประกอบด้วย โคนก้านใบหุ้ม ประกบกันไว้ ใบเป็นใบเดี่ยว มีก้านใบผอมยาวสีนํ้าตาลแดง ขนาดยาวกว่าแผ่นใบ โดยมีความยาวได้ถึง 20 เซนติเมตร แผ่นใบมีขนาดยาว 7.5-20 เซนติเมตร กว้าง 3.7-5 เซนติเมตร มีรูปร่างยาวรีหรือ รูปหัวใจ ด้านบนของใบมีสีเขียวมะกอกจนถึงเขียวนํ้าตาล หรือนํ้าตาลแดง ด้านหลังใบมีสีม่วงแดง เส้นใบ เรียงตัวขนานกัน ผิวใบย่น ดอกออกเป็นช่อแบบสแปดิกส์ มีดอกขนาดเล็กออกรวมกันเป็นช่อแบบ ดอกย่อยไม่มีก้าน เกิดรวมกันเป็นแท่งบนก้านช่อดอกลักษณะทรงกระบอก หุ้มด้วยกาบประดับสีเหลือง และมีสีนํ้าตาลบริเวณขอบ มีลักษณะเป็นหลอดปลายแผ่ออกคล้ายปากแตรมีสีเหลืองเข้ม และมีส่วนโคน โป่ง ผลเป็นแบบผลรวม ลักษณะผลสดแบบผลอวบมีเนื้อ มีเมล็ดจำนวนหลายเมล็ด
การขยายพันธุ์ขยายพันธุ์โดยการเกิดไหลแตกหน่อ หรือใช้เมล็ด และเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจาก ชิ้นส่วนยอด
เครดิตภาพและข้อมูล: ดร. กาญจนรี พงษ์ฉวี และคณะ