ชื่อวิทยาศาสตร์Cryptocoryne albida
ชื่อสามัญWater Trumpet
ชื่อไทยคริปอัลบิดา, ใบพายอัลบิดา
วงศ์Araceae
ตำแหน่งในการลงปลูกหน้าตู้, กลางตู้
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแสงไฟความสว่างสูง, Co2, ช่วงอุณหภูมิ 20-26 °C
อัตราการเจริญเติบโตช้ามาก
รายละเอียดใบพายอัลบิดา Cryptocoryne albida Parker มีชื่อพ้องคือ Cryptocoryne korthausae Rataj เป็นพรรณไม้นํ้าพื้นเมืองของไทยที่พบมากบริเวณภาคใต้ มีการแพร่กระจายอยู่บริเวณชายนํ้าตามลำธาร นํ้าตก และคลองขนาดเล็ก จัดเป็นพืชล้มลุกมีดอก ใบเลี้ยงเดี่ยว มีลำต้นเป็นเหง้าใต้ดินมีไหลสั้นๆ ใบแตก รอบลำต้นเป็นกอ ขนาดใบรวมก้านใบยาวประมาณ 10-15 เซนติเมตร แผ่นใบรูปรีแคบ มีสีเขียวจนถึง นํ้าตาล ขนาดยาวได้ถึง 10 เซนติเมตร กว้าง 10-15 มิลลิเมตร ขอบใบเป็นคลื่นเล็กน้อย ดอกออกเป็นช่อ ดอกย่อยไม่มีก้านเกิดรวมกันเป็นแท่งบนก้านช่อดอกลักษณะทรงกระบอกชูขึ้นมาเหนือนํ้า หุ้มด้วย ใบประดับรองรับช่อดอก ลักษณะเป็นหลอดด้านในมีสีม่วงปลายแผ่ออกคล้ายปากแตรสีครีมขาว มีจุดสีชมพู แดง จนถึงม่วง ตอนปลายบิดเป็นเกลียว ขนาดช่อดอกยาวประมาณ 10 เซนติเมตร
การขยายพันธุ์ขยายพันธุ์โดยการแตกหน่อ ไหล หรือเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจากชิ้นส่วนยอด
เครดิตภาพและข้อมูล: ดร. กาญจนรี พงษ์ฉวี และคณะ