ชื่อวิทยาศาสตร์Rotala wallichii
ชื่อสามัญWallichii
ชื่อไทยสาหร่ายแปรงล้างขวด, โรทาร่าวอลริชชี่
วงศ์Lythraceae
ตำแหน่งในการลงปลูกกลางตู้, หลังตู้
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแสงไฟความสว่างปานกลางถึงสูง, ช่วงอุณหภูมิ 27-30 °C
อัตราการเจริญเติบโตเร็วมาก
รายละเอียดสาหร่ายแปรงล้างขวด เป็นพรรณไม้นํ้าพื้นเมืองของไทย ลักษณะลำต้นกลมยาว ตั้งตรงเมื่ออยู่ ใต้นํ้าหรือเลื้อยไปตามพื้นดินในบริเวณที่ชื้นแฉะ ใบแตกจากลำต้นรอบข้อแบบ whorls ข้อละ 10-16 ใบ ต้นที่เจริญเติบโตบริเวณพื้นดินในบริเวณที่ชื้นแฉะหรือมีเหนือนํ้า ใบมีความยาวประมาณ 10-12 มิลลิเมตร และมีความกว้างประมาณ 1.25 มิลลิเมตร มีสีเขียวหรือเขียวอมนํ้าตาล บริเวณส่วนยอดมักมีสีแดงเข้ม หรือเหลืองทอง มีดอกเดี่ยวออกเป็นกระจุกตรงมุมโคนก้านใบ หรือออกเป็นช่อปลายกิ่ง มีผลชนิดแคปซูล ใบใต้นํ้าจะเรียวยาวเป็นฝอยลักษณะคล้ายสาหร่าย จึงมักเรียกว่า สาหร่ายแปรงล้างขวด มีสีเขียวอมแดง หรือชมพูอ่อน
การขยายพันธุ์โดยการตัดยอดปักชำในแปลงดินหรือทราย แบบครึ่งนํ้าครึ่งบก เมื่อต้นเจริญได้ดีแล้วจึง ตัดยอดมาชำใต้นํ้าให้ใบมีการเปลี่ยนแปลง มีลักษณะ รูปร่าง สีสันสวยงาม
เครดิตภาพและข้อมูล: ดร. กาญจนรี พงษ์ฉวี และคณะ