ชื่อวิทยาศาสตร์Cryptocoryne parva
ชื่อสามัญ
ชื่อไทยคริปพาวา
วงศ์Araceae
ตำแหน่งในการลงปลูกหน้าตู้
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแสงไฟความสว่างปานกลางถึงสูง, Co2, ช่วงอุณหภูมิ 25-30 °C
อัตราการเจริญเติบโตปานกลาง
รายละเอียดใบพายพาวา หรือคริปพาวามีถิ่นกำเนิดอยู่ที่ประเทศศรีลังกา มีลักษณะต้นเป็นเหง้าสั้นๆ และมีไหลแตกเป็นต้นใหม่ จัดเป็นคริปที่มีขนาดเล็กที่สุด ความสูงต้นไม่เกิน 10 เซนติเมตร แผ่นใบมีลักษณะคล้ายๆใบหญ้า แผ่กว้างที่ส่วนปลาย ความยาวแผ่นใบไม่เกิน 6 เซนติเมตร มีอัตราการเจริญเติบโตช้า ความโดดเด่นของคริปชนิดนี้พบว่าเมื่อคุณภาพของน้ำในตู้ที่มีการปลูกมีการเปลี่ยนแปลง แต่สีและรูปร่างของแผ่นใบจะไม่เปลี่ยนแปลงตามในการปลูกเลี้ยงในตู้ต้องการพื้นที่สำหรับการแตกต้นใหม่จากกอเดิม
การขยายพันธุ์สามารถขยายพันธุ์โดยการแยกไหล หรือแยกต้นอ่อนที่เกิดจากต้นเดิมและเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
เครดิตภาพ: นภัทร์ โสภณ ข้อมูล: ดร. กาญจนรี พงษ์ฉวี และคณะ