ชื่อวิทยาศาสตร์Ammannia senegalensis
ชื่อสามัญRed Ammannia
ชื่อไทยแอมแมนเนียแดง
วงศ์Lythraceae
ตำแหน่งในการลงปลูกหลังตู้
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม: แสงไฟความสว่างสูง, Co2, ช่วงอุณหภูมิ 26-30 °C
อัตราการเจริญเติบโตเร็ว
รายละเอียดแอมมาเนียแดง (Red Ammannia) เป็นพืชล้มลุกมีดอก ใบเลี้ยงคู่ มีถิ่นกำเนิดในทวีปแอฟริกา นิยมนำมาปลูกหลังตู้ปลามีสีแดงสดสวยงาม ในธรรมชาติพบเป็นวัชพืชในนาข้าว หรือที่ลุ่มน้ำขัง จัดอยู่ในประเภทไม้ข้อ มีลำต้นสีเขียวอมแดง ตั้งตรง หรือทอดไปตามพื้น ลำต้นหนาประมาณ 2.5-5 มิลลิเมตร สูงได้ถึง 50 เซนติเมตร ใบออกตรงข้ามกันและตั้งฉากกันเป็นคู่ ลักษณะใบเป็นรูปไข่ มีสีเขียวไปจนถึงสีแดงสด หรือสีน้ำตาลแดง ขนาดใบยาวประมาณ 25 มิลลิเมตร กว้างประมาณ 10-12 มิลลิเมตร มีดอกขนาดเล็กเกิดตรงซอกใบ เป็นดอกสมบูรณ์เพศ ลักษณะดอกได้สัดส่วนกัน มีใบประดับรองรับส่วนของดอกประกอบด้วยฐานรองดอกที่แผ่กว้างเป็นรูปถ้วยมีกรีบดอกสีชมพูเข้ม 4 กลีบ มีผลเป็นแคปซูล มีเมล็ดขนาดเล็กจำนวนมาก
การขยายพันธุ์สามารถขยายพันธุ์ได้ทั้งการเพาะเมล็ดหรือการตัดลำต้นปักชำในแปลงดินหรือกรวดขนาดเล็กที่ชื้นแฉะ
เครดิตภาพ: นภัทร์ โสภณ ข้อมูล: ดร. กาญจนรี พงษ์ฉวี และคณะ