ชื่อวิทยาศาสตร์Cryptocoryne wendtii "green"
ชื่อสามัญ
ชื่อไทยใบพายศรีลังกา, คริปศรีลังกา
วงศ์Araceae
ตำแหน่งในการลงปลูกกลางตู้
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแสงไฟความสว่างปานกลาง, ช่วงอุณหภูมิ 26-30 °C
อัตราการเจริญเติบโตปานกลางถึงเร็ว
รายละเอียดเป็นพรรณไม้น้ำสวยงามที่นิยมนำมาประดับตู้ปลา โดยเฉพาะบริเวณกลางตู้ มีราคาถูก หาซื้อได้ง่าย และเป็นพืชเศรษฐกิจส่งออกขายต่างประเทศ ใบพายศรีลังกาเป็นไม้น้ำที่มีชนิดความหลากหลายสูงมาก เช่น สี ความกว้าง และความยาว ของแผ่นใบ ในชนิดนี้คือ ใบพายศรีลังกาเขียว ซึ่งสามารถพบได้ทั้งความผันแปรที่เกิดโดยธรรมชาติ และจากการปรับปรุงพันธุ์ในการเพาะเลี้ยง ไม้น้ำชนิดนี้มีถิ่นกำเนิดอยู่ในประเทศศรีลังกา จึงนิยมเรียกว่าใบพายศรีลังกา มีใบแตกออกเป็นกอ ลักษณะใบเป็นรูปหอก สีของแผ่นใบมีสีเขียว ชอบใบเรียบจนถึงเป็นคลื่น ปลายใบแหลม ก้านใบกลม ใบประดับของช่อดอกบิดเป้นเกลียว และมีจุดสีม่วงเข้มกระจายอยู่ภายในเป็นชนิดที่แข็งแรงทนต่อสภาพแวดล้อม
การขยายพันธุ์สามารถขยายพันธุ์โดยการแยกต้นอ่อนที่เกิดจากต้นเดิม และเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
เครดิตภาพ: นภัทร์ โสภณ ข้อมูล: ดร. กาญจนรี พงษ์ฉวี และคณะ