ชื่อวิทยาศาสตร์Hygrophila polysperma
ชื่อสามัญDwarf Hygrophila
ชื่อไทยขาไก่ด่าง
วงศ์Acanthaceae
ตำแหน่งในการลงปลูกกลางตู้, หลังตู้
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแสงไฟความสว่างปานกลางถึงสูง, ช่วงอุณหภูมิ 27-30 °C
อัตราการเจริญเติบโตเร็ว
รายละเอียดขาไก่ด่างเป็นพรรณไม้น้ำที่กลายพันธุ์มาจากขาไก่เขียวที่แตกต่างออกไปคือ ลักษณะของใบจะมองเห็นเส้นใบชัดเจน เส้นใบจะมีสีขาวตัดกับสีเขียวของแผ่นใบ ทำให้มองเห็นเป็นลวดลาย จึงเรียก ''ขาไก่ด่าง'' เมื่อนำลงปลูกใต้น้ำ ใบที่อยู่ส่วนบนจะมีสีสวยงาม คือแผ่นใบด้านบนจะมีสีแดงหรือน้ำตาลแดงมองเห็นเส้นใบสีเหลืองอ่อนหรือสีขาวชัดเจน แผ่นใบด้านล่างสีเขียวอ่อน
การขยายพันธุ์ใช้การตัดลำต้นปักชำในแปลงดิน แล้วตัดลำต้นที่แตกใหม่ไปปักชำใต้น้ำก่อนลงปลูกประดับในตู้ปลา
เครดิตภาพ: นภัทร์ โสภณ ข้อมูล: ดร. กาญจนรี พงษ์ฉวี และคณะ