ชื่อวิทยาศาสตร์Hygrophila balsamica
ชื่อสามัญ
ชื่อไทยดาวกระจายใบขนนก
วงศ์Acanthaceae
ตำแหน่งในการลงปลูกหลังตู้
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแสงไฟความสว่างสูง, Co2, ช่วงอุณหภูมิ 22-30 °C
อัตราการเจริญเติบโตเร็ว
รายละเอียดเป็นพรรณไม้น้ำพื้นเมืองจากประเทศ ศรีลังกา และอินเดีย ซึ่งได้รับความนิยมในหมู่นักสะสมพรรณไม้น้ำทั่วโลกมาอย่างยาวนาน ในประเทศไทยหาได้ค่อนข้างยากและมีราคาสูงในตลาด เป็นพรรณไม้น้ำขนาดใหญ่ นิยมปลูกบริเวณหลังตู้ ลักษณะมีลำต้นตั้งตรง แบ่งเป็นข้อชัดเจนตามข้อ ข้อละ 2 ใบ บริเวณปลายยอดเกิดใบเป็นพุ่มมาโอบล้อมกัน 5-10 ใบ ลักษณะใบเกิดเป็นก้านขนาดใหญ่เรียวแหลมและแคบ มีใบแตกแขนงรอบก้านเป็นเส้นเล็กๆ คล้ายกับผักกูดเขสกวาง (Ceratopteris thalictroides) ซึ่งเมื่อได้รับแสงเต็มที่ ใบบริเวณปลายยอดจะเบ่งบานเหมือนดอกไม้ และจะหุบลงเมื่อหมดแสง เป็นพรรณไม้น้ำที่โตเร็วพอสมควร โดยจะเจริญเติบโตจนเลยผิวน้ำ ซึ่งต้องคอยตัดยอดมาปักชำใหม่เป็นประจำ
การขยายพันธุ์ตัดลำต้นเกิดใหม่จากส่วนข้อ หรือตัดจากส่วนปลายยอด มาลงชำใหม่ในน้ำหรือ สภาพแปลงดินครึ่งบกครึ่งน้ำ
เครดิตภาพและข้อมูล: นภัทร์ โสภณ