ชื่อวิทยาศาสตร์Hygrophilla difformis
ชื่อสามัญWater Wisteria
ชื่อไทยดาวกระจาย, เขากวาง
วงศ์Acanthaceae
ตำแหน่งในการลงปลูกกลางตู้, หลังตู้
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแสงไฟความสว่างปานกลางถึงสูง, Co2, ช่วงอุณหภูมิ 22-30 °C
อัตราการเจริญเติบโตเร็ว
รายละเอียดดาวกระจาย หรือเขากวาง มีลำต้นตั้งตรง สูง 40-80 เซนติเมตร มีข้อปล้องเห็นชัดเจน แตก กิ่งก้านสาขามาก ใบเป็นใบเดี่ยวออกจากลำต้นแบบตรงกันข้ามและตั้งฉากกับคูถั่ดไป ใบมี 2 แบบ รูปร่าง ไม่ค่อยคงที่ ใบใต้นํ้าลักษณะเป็นแฉกลึก ใบบางนิ่ม สีเขียวอ่อน ส่วนใบเหนือนํ้าลักษณะเป็นรูปไข่ ขอบใบหยัก เป็นซี่ฟันเลื่อย สีเขียวแก่ ใบหนาและอ่อนนุ่มมองดูคล้ายกำมะหยี่ ดอกออกเป็นช่อตามซอกใบมีดอกย่อย 1-3 ดอก ไม่มีก้านช่อดอก ดอกย่อยเป็นดอกสมบูรณ์เพศ ประกอบด้วยกลีบเลี้ยง 5 กลีบ สีเขียว โคนกลีบเลี้ยงติดกันเป็นหลอด ปลายแยกเป็น 5 แฉก ขนาดความยาวไม่เท่ากัน กลีบดอกมี 5 กลีบ โคนกลีบติดกันเป็นหลอด ปลายกลีบแยกเป็น 2 ส่วน ส่วนบนมี 2 แฉก สีม่วงอ่อน ส่วนล่างมี 3 แฉก สีม่วงแก่ด้านในของกลีบดอกมีลวดลายเป็นสีม่วง เกสรตัวผู้มี 4 อัน ติดกับด้านในของกลีบดอก มีขนาด สั้นยาวไม่เท่ากัน พบเจริญอยู่เหนือนํ้าหรือแบบครึ่งบกครึ่งนํ้า บริเวณพื้นดินโคลน
การขยายพันธุ์สามารถขยายพันธุ์โดยการตัดลำต้นปักชำ ในแปลงดิน แล้วตัดลำต้นที่แตกใหม่ไปปักชำ ใต้นํ้าจนกระทั่งใบมีลักษณะแตกเป็นหยัก จึงนำไปประดับตู้ปลา
เครดิตภาพ: นภัทร์ โสภณ ข้อมูล: ดร. กาญจนรี พงษ์ฉวี และคณะ