ชื่อวิทยาศาสตร์Staurogyne repens
ชื่อสามัญ
ชื่อไทยไฮโกรใบมน
วงศ์Acanthaceae
ตำแหน่งในการลงปลูกหน้าตู้
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม: แสงไฟความสว่างสูง, Co2, ช่วงอุณหภูมิ 22-28 °C
อัตราการเจริญเติบโตปานกลาง
รายละเอียด
การขยายพันธุ์สามารถขยายพันธุ์ได้เหมือนไม้ข้อสูงทั่วไป โดยการตัดลำต้นส่วนที่เกิดใหม่จากไหล หรือตัดจากส่วนปลายยอดที่ยืดยาวขึ้น มาปักชำบริเวณใหม่
เครดิตภาพและข้อมูล: นภัทร์ โสภณ