ชื่อวิทยาศาสตร์Vallisneria gigantea
ชื่อสามัญGiant Vallis
ชื่อไทยเทปยักษ์
วงศ์Hydrocharitaceae
ตำแหน่งในการลงปลูกหลังตู้
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแสงไฟความสว่างปานกลาง, ช่วงอุณหภูมิ 15-30 °C
อัตราการเจริญเติบโตเร็ว
รายละเอียดเป็นพรรณไม้น้ำที่นิยมในตลาด และมีขายอย่างแพร่หลายและราคาไม่แพง นิยมนำมาปลูกประดับหลังตู้ซึ่งจะขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วและค่อนข้างสูงจึงควรเลี้ยงในตู้ที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งเทปยักษ์มีถิ่นกำเนิดบริเวณประเทศในเขตเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศไทย ฟิลิปปินส์ และนิวกินี จัดเปน็ พืชมีดอก ใบเลี้ยงเดี่ยว เจริญอยูใ่ ตน้ ้ำ มักพบในน้ำ ค่อนข้างใสมีแสงสว่างส่องถึง ลักษณะใบแบนแคบยาว คล้ายริบบิ้น ใบมีความกว้างประมาณ 1-2 เซนติเมตร และมีความยาวประมาณ 15-100 เซนติเมตร มีสีเขียวเข้ม มีเส้นใบ 5-9 เส้นเรียงขนานกัน ดอกแบบแยกเพศ มีกาบหุ้มดอก กาบดอกตัวผู้ยาวประมาณ 0-5 เซนติเมตร เมื่อดอกแก่กาบจะแตกออก ดอกจะลอยขึ้นสู่ ผิวน้ำ กาบดอกตัวเมียยาวประมาณ 1-2 เซนติเมตร หุ้มรังไข่ไว้ครึ่งหนึ่ง และมีแถบสีดำตามยาว ก้านดอก ยาวบิดเป็นเกลียว ดอกประกอบด้วยกลีบเลี้ยงรูปกลมรีโค้งนูน กลีบดอกเป็นแผ่นบางใสคล้ายใบประดับ รังไข่มีความยาวประมาณ 17-22 มิลลิเมตร มีเกสรตัวเมียเรียงสลับกับกลีบดอก มีความยาวประมาณ 2 มิลลิเมตร
การขยายพันธุ์โดยการแตกไหลและเกิดต้นอ่อน ให้ทำการตัดแยกต้นอ่อนมาปลูกใต้นํ้าในแปลง ที่มีพื้นเป็นกรวดขนาดเล็ก
เครดิตภาพและข้อมูล: ดร. กาญจนรี พงษ์ฉวี และคณะ