ชื่อวิทยาศาสตร์Aponogeton madagascariensis
ชื่อสามัญ
ชื่อไทยใบตาข่ายใบกว้าง
วงศ์Aponogetonaceae
ตำแหน่งในการลงปลูกกลางตู้, หลังตู้
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแสงไฟความสว่างสูง, Co2, ช่วงอุณหภูมิ 20-26 °C
อัตราการเจริญเติบโตช้า
รายละเอียดเป็นAponogeton ที่พบเฉพาะที่เกาะมาดากัสการ์ทางตะวันออกของทวีปแอฟริกา มีลักษณะเด่นต่างจากAponogetonชนิดอื่นคือ ใบมีลักษณะกว้างและค่อนข้างกลม มีลักษณะสานเป็นร่างแหสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดเล็กคล้ายกับตาข่าย ใบเกิดใหม่มีสีแดง ในธรรมชาติ เมื่อดอกปฏิสนธิจะเกิดเป็นเมล็ดล่วงลง และถูกพัดไปตามกระแสน้ำโดยเมล็ดจะทำหน้าที่สะสมอาหารและมีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆประมาณ1-5 เซนติเมตร ลักษณะดอกไม่ได้สัดส่วนกันแบบเท่ากันเพียง สองด้าน มีก้านช่อดอกยาวส่งดอกเจริญเหนือนํ้าแบบspadix มีลักษณะคล้ายดอกชบา โดยในปัจจุบันประเทศไทยนำเข้าไม้ชนิดนี้เป็นเมล็ดพันธุ์ เป็นพรรณไม้น้ำที่ราคาสูงและเลี้ยงค่อนข้างยาก ซึ่งสภาพแวดล้อมที่ใช้เลี้ยงควรมีความเหมะสม ทั้งความสว่างของไฟ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ดินที่ใช้ปลูก อุณภูมิที่ค่อนข้างต่ำ และค่าpHของน้ำ มิเช่นนั้นใบจะเสียหายเน่าและละลายได้ง่าย
การขยายพันธุ์ขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ด หัว หรือเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจากชิ้นส่วนของช่อดอก การกระตุ้นเมล็ดเปล่าให้เกิดใบทำได้โดยการแช่ไว้ในภาชนะที่ใส่น้ำและนำไปไว้ในที่มืดประมาณ 1 วันและนำมาปลูกในตู้ไม้น้ำตามปรกติ
เครดิตภาพและข้อมูล: นภัทร์ โสภณ