ชื่อวิทยาศาสตร์Utricularia graminifolia
ชื่อสามัญlesser bladderwort
ชื่อไทยหญ้ากระดาษ
วงศ์Lentibulariaceae
ตำแหน่งในการลงปลูกหน้าตู้
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแสงไฟความสว่างสูง, Co2, ช่วงอุณหภูมิ 16-28 °C
อัตราการเจริญเติบโตช้า
รายละเอียดเป็นพืชกินแมลงชนิดหนึ่งที่เป็นไม้หน้าตู้ที่เจริญเติบโตได้ไวคล้ายพรมสีเขียว แต่อย่างไรก็ตาม การ"เริ่ม" ปลูกพืชชนิดนี้เป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้มันยากต่อการเลี้ยงสำหรับมือใหม่ที่ไม่มีประสบการณ์ใช้หญ้ากระดาษมาประดับตู้ไม้น้ำมาก่อน การที่มันมีส่วนที่ใช้ดักจับสัตว์น้ำขนาดเล็ก กินเป็นอาหาร ของหญ้ากระดาษ เป็นส่วนหนึ่งที่พืชชนิดนี้เป็น อมตะสำหรับผู้รักไม้น้ำ ที่ต้องการเพิ่มพูนประสบกาณ์ ไม่ว่าจะพูดถึงในแง่ ของหายาก, ของลายคราม,ลักษณะที่แปลกและน่ารู้น่าสนใจ, ความผิดธรรมดา, ความแปลก ฯลฯ ซึ่งหญ้ากระดาษ Utricularia graminifolia อยู่ใน the bladderwort family (Lentibulariaceae) แหล่งกำเนิดพบมากใน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทางตอนใต้ของจีน อินเดีย ศรีลังกา พม่า ลาว เวียตนาม ในสภาพธรรมชาติเรามักพบในแบบครึ่งบกครึ่งน้ำ และมักพบหญ้ากระดาษใต้น้ำในฤดูฝน ตลอดแนวลำธาร เรามีกพบหญ้ากระดาษในร่มเงาไม้มากว่าบริเวณที่โดนแสงแดดจัดๆ หญ้ากระดาษชอบน้ำที่มีความกระด้างต่ำมากๆ(น้ำอ่อน) ซึ่งในอดีตก็เป็นอุปสรรคหนึ่งที่หญ้ากระดาษมักตายระหว่างการขนส่ง โชคดีที่ปัจจุบันได้มีการคัดเลือกสายพันธุ์ที่ทนทานต่อสภาพน้ำมากขึ้น สภาพธรรมชาติครึ่งบกครึ่งน้ำ
การขยายพันธุ์แยกลำต้นใหม่จากไหลมาทำการปักชำใหม่ในสภาพใต้น้ำ หรือในสภาพแปลงดินชื้นแฉะ หรือปล่อยให้ลามเองในตู้ปลาหรือในแปลง
เครดิตภาพ ร้านคุณแพร ข้อมูล: Coffman และSit