ชื่อวิทยาศาสตร์Cardamine lyrata
ชื่อสามัญJapanese Cress
ชื่อไทยตำลึงน้ำ
วงศ์Brassicaceae
ตำแหน่งในการลงปลูกหน้าตู้
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแสงไฟความสว่างปานกลาง, Co2, ช่วงอุณหภูมิไม่เกิน 28 °C
อัตราการเจริญเติบโตเร็ว
รายละเอียด
การขยายพันธุ์
เครดิตภาพและข้อมูล: นภัทร์ โสภณ