ชื่อวิทยาศาสตร์Ceratopteris thalictroides
ชื่อสามัญHorn Fern, Pod Fern
ชื่อไทยผักกูดเขากวาง, เฟิร์นเขากวาง, ผักกูดนา, ผักกูดน้ำ
วงศ์Pteridaceae
ตำแหน่งในการลงปลูกกลางตู้, หลังตู้
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแสงไฟความสว่างปานกลาง, ช่วงอุณหภูมิ 15-30 °C
อัตราการเจริญเติบโตปานกลาง
รายละเอียดผักกูดเขากวางเป็นพรรณไม้นํ้าที่นิยมนำมาปลูกประดับตู้ปลา โดยปลูกบริเวณหลังตู้ หรือข้างตู้ นอกจากนี้ใบอ่อน ใช้รับประทานเป็นผัก เป็นพืชล้มลุกจำพวกเฟิร์น มีอายุฤดูเดียว พบทั่วไปในเขตร้อนของเอเชีย เกาะแปซิฟิก และอเมริกา มักขึ้นตามหนองนํ้า คูคลอง นาข้าว ที่ระดับนํ้าไม่ลึกมาก มีแสงสว่างเพียงพอ เจริญอยู่ในน้ำ ทั้งต้นหรือชูใบขึ้นเหนือนํ้า หรือขึ้นบนพื้นดินชื้นแฉะ มีลำต้นสั้น ตั้งตรง สูงประมาณ 10-60 เซนติเมตร คลุมด้วยเกล็ดเล็กๆ ก้านใบใหญ่อวบนํ้า มีลักษณะเป็นสันสี่เหลี่ยมสีเขียว ใบมี 3 แบบคือ ใบแบบแรก เป็นใบปกติ มีลักษณะเป็นใบประกอบแบบขนนก ใบย่อยมีแผ่นใบแผ่แบนคล้ายรูปสามเหลี่ยมจนถึง ขอบขนาน มีสีเขียวอ่อนจนถึงเขียวสด มีเส้นใบสานกันแบบร่างแห เส้นกลางใบเห็นชัดเจน ใบแบบที่สอง เป็นใบที่สร้างสปอร์ ลักษณะใบเป็นเส้นกลมที่ปลายใบแตกเป็น 2 ง่าม ใบย่อยแตกออกหลายแขนง คล้ายกับการแตกกิ่งของเขากวาง อับสปอร์เกิดเรียงตามแนวเส้นใบ มีริมใบม้วนมาคลุมสปอร์สีเหลืองเข้ม และใบแบบที่สามเป็นใบเดี่ยวแผ่ออกเป็นแผ่น ขอบใบหยักเว้า
การขยายพันธุ์ขยายพันธุ์โดยการแตกยอดเกิดต้นใหม่จากโคนต้น หรือเกิดสปอร์
เครดิตภาพและข้อมูล: ดร. กาญจนรี พงษ์ฉวี และคณะ