ชื่อวิทยาศาสตร์Microsorium pteropus
ชื่อสามัญJava Fern
ชื่อไทยเฟิร์นรากดำใบยาว, กูดหางนกกะลิง
วงศ์Polypodiaceae
ตำแหน่งในการลงปลูกกลางตู้
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแสงไฟความสว่างปานกลาง, ช่วงอุณหภูมิ 20-28 °C
อัตราการเจริญเติบโตช้า
รายละเอียดเป็นเฟิร์นที่นิยมปลูกประดับในตู้เลี้ยงปลาและตู้พรรณไม้นํ้า โดย เหมาะสำหรับนำมาปลูกบริเวณ กลางตู้ และหากนำมามัดติดกับก้อนหินหรือขอนไม้ที่ใช้ประดับตู้ปลา ลำต้นจะ เลื้อยทอดและเกาะติดแน่นกับก้อนหินหรือขอนไม้ เฟิร์นรากดำใบยาวนี้มีลำต้นและใบเจริญเหนือนํ้าแต่สามารถ เจริญได้ดีใต้นํ้า ลำต้นของรากดำใบยาวมีลักษณะเป็นเหง้า ใบมี ลักษณะเป็นรูปหอก ปลายใบเรียวแหลม ขอบใบเรียบ แผ่นใบมี ความกว้างอยู่ระหว่าง 2.5-7.5 เซนติเมตร และมีความยาว อยู่ระหว่าง 5-25 เซนติเมตร ใบมีสีเขียวเข้ม รากมีขนาดเล็กและ มีสีดำ จัดเป็นพืชที่มีการเจริญเติบโตช้า มีความสูงอยู่ระหว่าง 25-30 เซนติเมตร นิยมนำมาประดับตู้ปลาหรือตู้พรรณไม้นํ้ามาก สามารถ ดัดแปลงตกแต่งได้หลายรูปแบบ เนื่องจากเจริญได้บนวัสดุหลายชนิด เช่น บนพื้นกรวด บนก้อนหิน หรือบนขอนไม้มีการพบแพร่กระจาย ในทวีปเอเชีย ได้แก่ อินเดีย ทางตอนใต้ของประเทศจีน บริเวณเขต อินโดมาลายันไปจนถึงหมู่เกาะฟิลิปปนิส์ ในธรรมชาติพบขึ้นในบริเวณ ที่สูง เจริญเติบโตตามซอกหินบริเวณริมลำธารหรือนํ้าตก
การขยายพันธุ์โดยการเกิดสปอร์จึงมีกลุ่มอับสปอร์เรียงตัวตามแนวเส้นกลางใบบริเวณด้านล่าง ของแผ่นใบ การแยกต้นอ่อนที่เกิดจากสปอร์บริเวณใต้ใบไปมัดติดกับวัสดุใหม่ การตัดแบ่งไรโซม และ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
เครดิตภาพและข้อมูล: ดร. กาญจนรี พงษ์ฉวี และคณะ