ชื่อวิทยาศาสตร์Microsorium sp. "phoenix"
ชื่อสามัญPhoenix Java Fern
ชื่อไทยเฟิร์นรากดำฟินิกส์
วงศ์Polypodiaceae
ตำแหน่งในการลงปลูกหน้าตู้, กลางตู้
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแสงไฟความสว่างปานกลางถึงสูง, Co2, ช่วงอุณหภูมิ 20-28 °C
อัตราการเจริญเติบโตช้า
รายละเอียดเป็นตระกูลเฟรินรากดำที่หายากและมีราคาค่อนข้างสูง ลักษณะเด่น ใบมีลักษณะผอมแคบ แตกแฉกบริเวณของใบ ดูคล้ายกับเปลวไฟ เป็นรากดำที่เจริญเติบโตได้ค่อนข้างช้า นิยมปลุกบริเวณกลางตู้เป็นพุ่มสวยงาม
การขยายพันธุ์แยกต้นอ่อนที่เกิดจากสปอร์บริเวณใต้ใบ หรือการตัดแบ่งไรโซมไปมัดติดกับวัสดุใหม่ เช่น ขอนไม้ ก้อนหิน เป็นต้น หรือการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
เครดิตภาพและข้อมูล: นภัทร์ โสภณ