ชื่อวิทยาศาสตร์Microsorium sp. "trident"
ชื่อสามัญTrident Java Fern
ชื่อไทยเฟิร์นรากดำไทรเด้นท์
วงศ์Polypodiaceae
ตำแหน่งในการลงปลูกหน้าตู้, กลางตู้
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแสงไฟความสว่างปานกลางถึงสูง, Co2, ช่วงอุณหภูมิ 20-28 °C
อัตราการเจริญเติบโตช้า
รายละเอียดเป็นตระกูลเฟรินรากดำขนาดเล็ก ลักษณะเด่น ใบมีลักษณะผอมแคบ แตกแฉกบริเวณขอบใบ 3 แฉกหรือมากกว่า เห็นเส้นลายใบชัดเจนสวยงาม นิยมปลุกบริเวณกลางตู้เป็นพุ่มสวยงาม
การขยายพันธุ์แยกต้นอ่อนที่เกิดจากสปอร์บริเวณใต้ใบ หรือการตัดแบ่งไรโซมไปมัดติดกับวัสดุใหม่ เช่น ขอนไม้ ก้อนหิน เป็นต้น หรือการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
เครดิตภาพและข้อมูล: นภัทร์ โสภณ