ชื่อวิทยาศาสตร์Bucephalandra sp. "brownie ghost mini"
ชื่อสามัญ
ชื่อไทยบูเซป บราวนี่โกสมินิ
วงศ์Araceae
ตำแหน่งในการลงปลูกหน้าตู้
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแสงไฟความสว่างปานกลางถึงสูง, Co2, ช่วงอุณหภูมิ 20-27 °C
อัตราการเจริญเติบโตช้ามาก
รายละเอียดเป็นพรรณไม้น้ำที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในประเทศไทย ซึ่งราคาต่อต้นนั้นค่อนข้างสูง นิยมนำมาพันกับหินภูเขาไฟสีดำเพื่อตกแต่งประดับตู้ปลา ถูกพบในเเม่นํ้าเเละเเหล่งนํ้าไหล หรือริมตลิ่งบริเวณเกาะบอร์เนียว หรือเกาะอื่นๆในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งในสายพันธุ์ Brownie ghost mini นี้มีลักษณะเด่นคือ ลักษณะใบจะกลมมีขนาดเล็กมาก หลังใบมีสีเขียวอ่อนถึงสีม่วง มีจุดสีเงินแวววาวขนาดเล็กกระจายอยู่ทั่วใบ ลำต้นมีสีแดงสด
การขยายพันธุ์แยกหน่อเกิดใหม่ไปพันกับวัสดุใหม่ เช่น หินภูเขาไฟดำ แก่นไม้ขนาดเล็ก เซรามิริง เป็นต้น
เครดิตภาพและข้อมูล: นภัทร์ โสภณ