ชื่อวิทยาศาสตร์Marsilea crenata
ชื่อสามัญWater Clover, Pepperwort
ชื่อไทยผักแว่น, มาซีเรีย
วงศ์Marsileaceae
ตำแหน่งในการลงปลูกหน้าตู้
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแสงไฟความสว่างสูง, Co2, ช่วงอุณหภูมิ 20-28 °C
อัตราการเจริญเติบโตปานกลาง
รายละเอียดผักแว่น เป็นเฟิร์นนํ้าล้มลุก อายุหลายฤดู ในวงการพรรณไม้น้ำรู้จักกันในชื่อ "มาซิเรีย" ซึ่งเป็นรูปแบบใบน้ำของผักแว่น ซึ่งนักเล่นพรรณไม้น้ำอาจเข้าใจผิดว่าเป็นพรรณไม้น้ำต่างประเทศและมีราคาสูง แต่แท้ที่จริงแล้ว มาซีเรีย หรือมาซีเรีย4ใบ ซึ่งเป็นชื่อการค้าในตลาด ก็คือผักแว่นนำมาปรับสภาพเป็นใบน้ำนั่นเอง นิยมนำมาปลูกปูพื้นหน้าตู้พรรณไม้น้ำ โดยลักษณะของใบใต้น้ำของผักแว่นนี้ ใบจะกลายสภาพเป็นรูปพัดขนาดเล็ก มีก้านแข็งยาว และแตกต้นอ่อนโดยการแทงไหลไปกับพื้นดิน บางครั้ง แตกออกเป็น4แฉก ในต้นบกลำต้นหรือไหลมีลักษณะ เป็นก้านยาวเลื้อยไปตามพื้นแตกรากและใบตามข้อหรือตาและงอก เป็นต้นใหม่ มีก้านใบยาวชูแผ่ใบเหนือนํ้า ใบอ่อนมีลักษณะเป็นใบม้วน (circinate leaf) เหมือนเฟิร์นทั่วไป ใบแก่จะเป็นใบประกอบมีใบย่อย 4 ใบ ใบย่อยรูปร่างแบบสามเหลี่ยมปลายใบโค้งกลม โคนใบสอบเข้าหากัน ขอบใบเรียบหรือเป็นคลื่นหรือเป็นจักฟันเลื่อยเส้นใบสานกันเป็นตาข่าย ไม่มีดอกแต่จะมีอับสปอร์เป็นเม็ดดำคล้ายเม็ดถั่วเขียวออกเป็นช่อ ที่โคนก้านใบ พบขึ้นทั่วไปบริเวณที่ชื้นแฉะ ที่นํ้าท่วมขัง หรือในนาข้าว ไหลอ่อนสามารถ รับประทานเป็นผัก มีสรรพคุณทางยาแก้ไข้ ร้อนใน กระหายนํ้า ดับพิษ
การขยายพันธุ์โดยวิธีตัดแบ่งไหลไปปลูก หรือเพาะสปอร์
เครดิตภาพและข้อมูล: นภัทร์ โสภณ ดร. กาญจนรี พงษ์ฉวี และคณะ