ชื่อวิทยาศาสตร์Limnophila heterophylla
ชื่อสามัญAmbulia
ชื่อไทยสาหร่ายฉัตร
วงศ์Scrophulariaceae
ตำแหน่งในการลงปลูกกลางตู้, หลังตู้
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแสงไฟความสว่างปานกลาง, ช่วงอุณหภูมิ 20-28 °C
อัตราการเจริญเติบโตเร็ว
รายละเอียดพืชใต้นํ้ามีรากยึดดิน ลำต้นเป็นก้านยาว ความยาวต้นอาจยาวได้ถึง 50 เซนติเมตร หรือขึ้นกับ ระดับความลึกของนํ้า ดูคล้ายพุ่มใต้นํ้า มีรากยาวสีขาวแตกตามข้อแก่ ใบใต้นํ้าเรียงเป็นวงรอบข้อๆ ละ 6-9 ใบ ใบแตกแขนงเป็นเส้นเล็กๆ ไม่มีก้านใบ ปลายใบแตกเป็นฝอย ใบเหนือนํ้ายาวรีปลายใบแหลม ขอบใบจักฟันเลื่อย ใบเรียงรอบข้อๆ ละ 2-3 ใบ แผ่นใบมีสีเขียวเข้มกว่าใบใต้นํ้า ดอกเดี่ยวสีขาวขนาดเล็ก ประกอบด้วยกลีบเลี้ยง 5 กลีบ โคนกลีบติดกันปลายแยกเป็นกลีบแหลม กลีบดอกมี 5 กลีบ โคนกลีบ ติดกันเป็นหลอด ปลายหลอดแยกออกเป็นสองส่วน ส่วนบนมี 3 กลีบมนๆ ส่วนล่างมี 2 กลีบปลายมน แยกกันเล็กน้อย เป็นดอกสมบูรณ์เพศ เกสรตัวผู้มี 4 อันมีขนาดยาว 2 อัน สั้น 2 อัน ติดอยู่บนหลอดของ กลีบดอก เกสรตัวเมียประกอบด้วยรังไขมี่ 2 ช่อง อยู่เหนือส่วนอื่นของดอก ออกดอกบริเวณซอกใบเหนือน้ำ ผลขนาดเล็กเมื่อแห้งแก่แล้วแตก ภายในมีเมล็ดจำนวนมาก พบเจริญ เติบโตในนํ้านิ่งหรือในนาข้าว
การขยายพันธุ์ตัดลำต้นไปปักชำ
เครดิตภาพและข้อมูล: ดร. กาญจนรี พงษ์ฉวี และคณะ