ชื่อวิทยาศาสตร์Ceratophyllum demersum
ชื่อสามัญCoontail, Immersed Hornwort
ชื่อไทยสาหร่ายพุงชะโด
วงศ์Ceratophyllaceae
ตำแหน่งในการลงปลูกหลังตู้
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแสงไฟความสว่างปานกลาง, ช่วงอุณหภูมิ 10-28 °C
อัตราการเจริญเติบโตเร็ว
รายละเอียดสาหร่ายพุงชะโด นิยมนำมาปลูกประดับตู้ปลา โดยปลูกบริเวณหลังตู้ หรือปลูกในอ่างนํ้า นอกจากนี้ ยังใช้เป็นอาหารเลี้ยงปลาได้ เป็นพรรณไม้น้ำที่มีราคาถูก หาได้ทั่วไปตามท้องตลาด ลักษณะ จัดเป็นพืชมีดอก ใบเลี้ยงคู่ พบแพร่กระจายทั่วโลก มักขึ้นอยู่ในหนองบึง นาข้าว จัดเป็นพืชนํ้าจืดที่มีอายุหลายฤดู มีการเจริญเติบโตอยู่ใต้นํ้าส่งปลายยอดขึ้นมาที่ผิวนํ้า ลำต้นผอมเป็นสายกลมยาว แตกกิ่งก้านมาก ไม่มีราก ลอยเป็นอิสระอยู่ใต้ผิวนํ้า มีใบเรียงรอบข้อเป็นชั้น จำนวนข้อละ 7-12 ใบ ใบมีลักษณะเป็นเส้นยาวคล้ายเส้นด้าย สีเขียวสด ขอบใบจักแบบฟันเลื่อย ปลายใบแตกเป็นซ่อม 1-2 ชั้น ทำให้เห็นตรงปลายมี 2-4 แฉก ขนาดใบยาว 1.5-4 เซนติเมตร หากได้รับแสงสว่างและแร่ธาตุเพียงพอ ส่วนยอดจะมีสีชมพูสวยงาม ดอกมีขนาดเล็กสีขาวจนถึงออกเขียว เกิดอยูที่โคนซอกใบเป็นดอกเดี่ยวแบบแยกเพศแต่เกิดบนต้นเดียวกัน ดอกเพศผู้ไม่มีก้านดอก ประกอบด้วยเกสรตัวผู้จำนวน 8-24 อัน อับเกสร สีขาวมี 2 ห้อง ดอกเพศเมียมีขนาดเล็ก รังไข่ไม่มีก้านอยู่เหนือส่วนอื่นของดอก มี 1 ห้อง ออวุล 1 เม็ด ผลเป็นชนิดอะซีน รูปไข่มีขนาดเล็กสีดำ ยาวประมาณ 0.5 เซนติเมตร มีหนามแหลมที่ปลายบน 1 อัน และที่ฐานอีก 2 อัน
การขยายพันธุ์ขยายพันธุ์โดยการตัดลำต้นปักชำใต้นํ้า
เครดิตภาพและข้อมูล: ดร. กาญจนรี พงษ์ฉวี และคณะ