ชื่อวิทยาศาสตร์Alternanthera sessilis
ชื่อสามัญSessile Joyweed, Dwarf Copper Leaf
ชื่อไทยผักเป็ดแดง
วงศ์Amaranthaceae
ตำแหน่งในการลงปลูกกลางตู้, หลังตู้
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแสงไฟความสว่างปานกลางถึงสูง, Co2, ช่วงอุณหภูมิ 20-27 °C
อัตราการเจริญเติบโตปานกลาง
รายละเอียดผักเป็ดแดงจัดอยู่ในอันดับ Caryophyllales วงศ์ Amaranthaceae สกุล Alternanthera ซึ่งพืชสกุล Alternanthera มีประมาณ 80 ชนิด (species) แตที่จัดเปน็ พรรณไม้น้ำมีอยู่ประมาณ 6 ชนิด ผักเป็ดน้ำเป็นพืชน้ำประเภทสะเทินน้ำสะเทินบก จัดเป็นพืชมีดอก ใบเลี้ยงคู่ สำหรับผักเป็ดแดง Alternanthera sessilis เป็นพรรณไมพื้นเมืองของไทยที่พบเจริญไดทั้งในน้ำและบนบกที่ชุ่มชื้นจึงจัดเป็น พืชนํ้าประเภทสะเทินนํ้าสะเทินบกที่มีอายุหลายปี ลำต้นตั้งตรงหรือเลื้อยไปตามพื้นดิน ปลายยอดชูตั้งสูง ประมาณ 30 เซนติเมตร ภายในกลวง มีขนอ่อนปกคลุม มักมีรากออกตามข้อใกล้พื้นดิน ลำต้นสีเขียว ออกม่วงแดง มีข้อปล้องชัดเจน มีใบเดี่ยวแตกออกจากลำต้นแบบตรงข้าม แผ่นใบด้านบนมีสีเขียวมะกอก เป็นรูปไข่กลับ ส่วนปลายใบกว้างกว่าส่วนโคนใบ ปลายใบแหลม ใบยาว 1-4 เซนติเมตร กว้าง 1-1.5 เซนติเมตร ขอบใบเป็นฟันเลื่อยตื้นๆ ก้านใบสั้นขนาด 1-5 มิลลิเมตร ออกดอกเมื่อเจริญเหนือนํ้า โดยดอก ออกเป็นช่อ มีดอกย่อยขนาดเล็กสีขาว สมบูรณ์เพศ ดอกย่อยออกเรียงเป็นกระจุกแบบช่อกระจุกแน่นอยู่ ตรงซอกใบ กลีบเลี้ยงขนาดยาว 2.5-3 มิลลิเมตร สมมาตรตามรัศมี เกสรเพศผู้ 5 อัน เกสรเพศเมีย 1 อัน ผลเป็นแบบผลเดี่ยวเปลือกเป็นเยื่อบางๆ หุ้มเป็นถุงไว้ ภายในมี 1 เมล็ด เมล็ดกลมมีเนื้อใน (endosperm) หนา
การขยายพันธุ์ใช้วิธีตัดลำต้นปักชำในแปลงดิน หรือกรวดขนาดเล็กที่ชื้นแฉะ หรือใช้เมล็ด
เครดิตภาพและข้อมูล: ดร. กาญจนรี พงษ์ฉวี และคณะ