ชื่อวิทยาศาสตร์Bacopa monnieri
ชื่อสามัญDwarf Bacopa
ชื่อไทยพรมมิ, หยดน้ำตา
วงศ์Scrophulariaceae
ตำแหน่งในการลงปลูกกลางตู้
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแสงไฟความสว่างปานกลาง, Co2, ช่วงอุณหภูมิ 20-29 °C
อัตราการเจริญเติบโตปานกลางถึงเร็ว
รายละเอียดพรมมิเป็นพรรณไม้น้ำที่นิยมนำมาประดับตู้ปลา โดยมักปลูกไว้กลางตู้ หรือข้างตู้ นอกจากนี้ยังใช้รับประทานเป็น อาหาร และใช้เป็นพืชสมุนไพรโดยมีสารต้านอนุมูลอิสระ สารสำคัญที่พบในพรมมิคือ สารซาโปนิน ซึ่งมีผลในการชะลอการเสื่อมของเซลล์สมอง พรมมิเป็นพืชล้มลุกอายุฤดูเดียวหรือหลายฤดู จัดเป็นพืชมีดอก ใบเลี้ยงคู่ พบบริเวณแหล่งนํ้าจืด ชอบขึ้นริมชายนํ้า ในแหล่งนํ้านิ่ง หรือตามพื้นดินที่มีนํ้าขัง หรือนํ้าตื้นๆ พรมมิเป็นพรรณไม้นํ้าพื้นเมือง ของไทย จัดเป็นพืชมีดอก ใบเลี้ยงคู่ พบตามที่ชื้นแฉะนํ้าขัง และชายนํ้าตามหนองนํ้า มีลำต้นเกลี้ยง อวบนํ้า เลื้อยทอดไปตามพื้น และชูปลายยอดขึ้นเหนือนํ้า ลำต้นที่ตั้งตรงสูงประมาณ 15-20 เซนติเมตร รากยึดดินหรือรากแตกตามข้อที่ติดดิน มีใบเดี่ยว แตกจากลำต้นแบบตรงข้ามเป็นคู่แบบตั้งฉาก ต้นทั้งที่ เจริญเหนือนํ้าและใต้นํ้าไม่มีขน ไม่มีก้านใบ แผ่นใบสีเขียวรูปไข่กลับยาวประมาณ 10-20 มิลลิเมตร กว้างประมาณ 5-8 มิลลิเมตร ขอบใบเรียบ ปลายใบมนโคนใบสอบ แผ่นใบค่อนข้างเรียบ เห็นเส้นใบ ชัดเจน ดอกเดี่ยวสมบูรณ์เพศออกตามซอกใบ ดอกประกอบด้วยกลีบเลี้ยง 5 กลีบ โคนกลีบติดกันเป็น รูปกรวย กลีบดอกยาวประมาณ 10 มิลลิเมตร มีสีขาว ม่วงอ่อน จนถึงสีครามอ่อน ตอนโคนติดกันเป็น หลอด ตอนปลายแตกเป็น 5 กลีบ กลีบดอกยาวประมาณ 10 มิลลิเมตร เกสรเพศผู้มี 4 อัน ติดอยู่กับ กลีบดอก รังไข่มี 2 ช่อง ภายในมีไข่อ่อนจำนวนมาก ผลเดี่ยวแบบผลแห้งแก่แล้วแตกใบเดี่ยวรูปไข่ ค่อนข้างยาวขนาดเล็กคล้ายหยดนํ้า
การขยายพันธุ์สามารถขยายพันธุ์ได้ง่ายโดยวิธีตัดลำต้นปักชำในแปลงดินหรือกรวดขนาดเล็ก ที่ชื้นแฉะ
เครดิตภาพและข้อมูล: ดร. กาญจนรี พงษ์ฉวี และคณะ