ชื่อวิทยาศาสตร์Hygrophilla corymbosa
ชื่อสามัญStar Horn
ชื่อไทยหางนกยูงแดง, หางนกยูงแคระ
วงศ์Acanthaceae
ตำแหน่งในการลงปลูกกลางตู้
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแสงไฟความสว่างปานกลางถึงสูง, Co2, ช่วงอุณหภูมิ 25-30 °C
อัตราการเจริญเติบโตปานกลาง
รายละเอียดหางนกยูงแดง เป็นพืชล้มลุก พบขึ้นในคูนํ้า ร่องสวน ที่มีพื้นเป็นดินโคลน มีลำต้นเหนือนํ้าลักษณะกลมเรียว สีนํ้าตาลแดง ใบเป็นใบเดี่ยว แผ่นใบด้านบนมีสีเขียวอมนํ้าตาล ด้านล่างสีเขียว ใบแตกออกจากลำต้นเรียงตัวตรงข้ามกันและ ตั้งฉากกันเป็น คู่ๆ ลำต้นใต้น้ำมีลักษณะกลมเรียวสีน้ำตาลแดง แผ่นใบใต้นํ้าบางเรียบด้านบนสีแดงด้านล่างสีเขียวอ่อน ไม่มี ก้านใบ ใบเหนือนํ้ามักจะมีขนาดเล็กกว่าใบใต้นํ้า ดอกออก เป็นช่อตามซอกใบ ช่อดอกแบบซี่ร่ม ดอกประกอบด้วย กลีบเลี้ยงสีเขียว 5 กลีบ ตอนโคนของกลีบเลี้ยงติดกันเป็น หลอด กลีบดอกมี 2 กลีบสีม่วงอ่อน กลีบล่างซ้อนอยู่บน กลีบบน กลีบล่างด้านในมีลักษณะเป็นริ้วนูนขึ้นมา ผลเมื่อแก่ จะแห้งแล้วแตกออก ภายในมีเมล็ดจำนวนมาก
การขยายพันธุ์การขยายพันธุ์ใช้วิธีการตัดลำต้นปักชำ ในแปลงดิน แล้วตัดลำต้นที่แตกใหม่ไปปักชำ ใต้นํ้า จนกระทั่งมีลักษณะเรียวยาวจึงนำไปประดับตู้ปลา
เครดิตภาพและข้อมูล: ดร. กาญจนรี พงษ์ฉวี และคณะ