ชื่อวิทยาศาสตร์Nomaphila stricta
ชื่อสามัญStiff Beargrass
ชื่อไทยหางนกยูง
วงศ์Acanthaceae
ตำแหน่งในการลงปลูกกลางตู้, หลังตู้
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแสงไฟความสว่างปานกลางถึงสูง, Co2, ช่วงอุณหภูมิ 20-28 °C
อัตราการเจริญเติบโตปานกลาง
รายละเอียดนิยมปลูกประดับในตู้ปลาและตู้พรรณไม้น้ำโดยปลูกบริเวณกลางตู้หรือหลังตู้ ลำต้นใต้ดินมีลักษณะเป็นเหง้า ลำต้นตั้งตรงหรือเลื้อยไปตามพื้น ลำต้นเหนือนํ้าเป็นข้อกลมเรียวสีนํ้าตาลอมแดง รากงอกออกตามข้อ ใบเป็น ใบเดี่ยว แตกออกจากลำต้น แบบเรียงตัวตรงข้ามกัน และตั้งฉากกับคูถั่ดไป มีลักษณะเป็นรูปหอกกว้างเกือบกลม ขอบใบเรียบ แผ่นใบด้านบนมีสีเขียว เข้มหรือเขียวเข้มอมนํ้าตาล ใต้ใบมีสีเขียว แผ่นใบมีขนาดความกว้าง ประมาณ 5 เซนติเมตร และมีความยาวประมาณ 10 เซนติเมตร ใบเหนือนํ้า กับใบใต้นํ้ามีความแตกต่างกันมาก ใบใต้นํ้ามักจะมีขนาดความยาวและ ความกว้างมากกว่าใบเหนือนํ้า 1-2 เท่าตัว ดอกออกเป็นช่อตามซอกใบ ช่อดอกแบบซี่ร่ม ดอกประกอบด้วยกลีบเลี้ยง 5 กลีบ สีเขียว ตอนโคนของ กลีบเลี้ยงติดกันเป็นหลอด กลีบดอกมี 5 กลีบ ปลายกลีบแยกเป็น 2 ส่วน ส่วนบนมี 2 แฉก ส่วนล่างมี 3 แฉก กลีบดอกสีม่วงอ่อน เกสรเพศผู้มี 4 อัน มีลักษณะ 2 คู่ยาวไม่เท่ากัน เกสรเพศเมียมี 1 อัน ผลเป็นแบบ แคปซูล ภายในมีเมล็ดจำนวนมาก เจริญเติบโตบริเวณที่ลุ่มหรือที่ชื้นแฉะ
การขยายพันธุ์ใช้วิธีเด็ดหรือตัดยอดปักชำในแปลงดินหรือทรายที่ชื้นแฉะ
เครดิตภาพและข้อมูล: ดร. กาญจนรี พงษ์ฉวี และคณะ