ชื่อวิทยาศาสตร์Fissidens fontanus
ชื่อสามัญFissidens Moss
ชื่อไทยมอสขนนกUS
วงศ์Fissidentaceae
ตำแหน่งในการลงปลูกหน้าตู้โดยพันติดกับวัสดุ
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแสงไฟความสว่างปานกลาง, Co2, ช่วงอุณหภูมิ 15-26 °C
อัตราการเจริญเติบโตช้า
รายละเอียดเป็นมอสจากประเทศอเมริกา มีความสวยงามและมีราคาแพง ลักษณะเด่นคือ เป็นเส้นสายสั้นๆแตกแขนงค่อนข้างสม่ำเสมอกัน ใบมีลักษณะเรียวแหลมจัดเรียงตัวเป็นสองแถวขนานและเท่าๆกันคล้ายขนนก มีสีเขียวอ่อนถึงสีเขียวเข้ม นิยมนำมาพันกับวัสดุเพื่อตกแต่งเช่น ตะแกรงสแตนเลส ขอนไม้ หิน เป็นต้น เป็นมอสที่เลี้ยงค่อนข้างยากเพราะเจริญเติบโตได้ช้า และเมื่อติดตะใคร่แล้วจะกำจัดออกได้ยาก
การขยายพันธุ์แยกต้นที่แตกใหม่มาพันกับวัสดุ หรือใช้สปอร์
เครดิตภาพและข้อมูล: นภัทร์ โสภณ