ชื่อวิทยาศาสตร์Riccardia chamedryfolia
ชื่อสามัญCoral Moss, Mini Pellia
ชื่อไทยริคคาเดีย
วงศ์Aneuraceae
ตำแหน่งในการลงปลูกหน้าตู้โดยพันติดกับวัสดุ
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแสงไฟความสว่างปานกลาง, ช่วงอุณหภูมิ 15-30 °C
อัตราการเจริญเติบโตช้า
รายละเอียดเป็นมอสชนิดหนึ่งที่มีลักษณะเฉพาะคือ ใบจะแตกเป็นหยักคล้ายกับปะการัง ถ้าเลี้ยงที่มีแสงน้อยจะมีสีเขียวเข้ม ในที่มีแสงมากจะเป็นสีเขียวอ่อน ในธรรมชาติพบเกาะตามโขดหิน หรือต้นไม้ ในที่ชุ่มชื้น นิยมนำมาพันกับวัสดุต่างๆ เช่น ตะแกรงอลูมิเนียม หิน หรือขอนไม้ เพื่อประดับตกแต่งตู้ปลา เป็นมอสที่นิยมในตลาดบ้านเราเป็นอย่างมากและค่อนข้างมีราคาแพง
การขยายพันธุ์แยกต้นที่แตกใหม่มาพันกับวัสดุ หรือใช้สปอร์
เครดิตภาพและข้อมูล: นภัทร์ โสภณ