ชื่อวิทยาศาสตร์Blepharostoma trichophylum
ชื่อสามัญMini Pearl Moss
ชื่อไทยมอสมินิเพิล
วงศ์Pseudolepicoleaceae
ตำแหน่งในการลงปลูกหน้าตู้โดยพันติดกับวัสดุ
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแสงไฟความสว่างปานกลาง, Co2, ช่วงอุณหภูมิ 15-26 °C
อัตราการเจริญเติบโตปานกลาง
รายละเอียดเป็นมอสที่มีลำต้นขนาดเล็ก ลักษณะเป็นเส้นสายไม่ยาวแตกแขนงไม่สม่ำเสมอซึ่งมีใบจัดเรียงแถวเป็นสองแถวมีลักษณะเด่น คือปลายใบที่แตกแขนงค่อนข้างมน เป็นเส้นอวบสั้นๆ มีสีเขียวอ่อนแวววาว เป็นมอสน้ำที่นิยมในตลาดมากเพราะมีสีสันสวยงามและไม่เจริญเติบโตเร็วจนเกินไป นิยมนำมาพันกับวัสดุเพื่อตกแต่งเช่น ตะแกรงสแตนเลส ขอนไม้ หิน เป็นต้น
การขยายพันธุ์แยกต้นที่แตกใหม่มาพันกับวัสดุ หรือใช้สปอร์
เครดิตภาพและข้อมูล: นภัทร์ โสภณ