ชื่อวิทยาศาสตร์Ranunculus inundatus
ชื่อสามัญRiver buttercup
ชื่อไทยเพิร์ลใบมือ
วงศ์Ranunculaceae
ตำแหน่งในการลงปลูกหน้าตู้
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแสงไฟความสว่างสูง, Co2, ช่วงอุณหภูมิ 20-28 °C
อัตราการเจริญเติบโตปานกลาง
รายละเอียดเป้นไม้ล้มลุกนิยมปลูกบริเวรหน้าตู้ มีลักษณะคล้ายมาซีเลีย4ใบ(ผักแว่น) คือมีลำต้นเป็นก้านยาวเลื้อยไปตามพื้นแตกรากและใบตามข้อหรือตาและงอกเป็นต้นใหม่ มีก้านใบเป็นเส้นยาว ประกอบด้วยใบเดี่ยวที่มีลักษณะแปลกตาคือแตกออกเป็นแฉก3-5แฉก คล้ายกับมือคนที่กำลังแบอยู่มีขนาด2-4 เซนติเมตร
การขยายพันธุ์แยกไหลที่เป็นลำต้นเกิดใหม่ไปปลูก
เครดิตภาพและข้อมูล: นภัทร์ โสภณ