ชื่อวิทยาศาสตร์Monosolenium tenerum
ชื่อสามัญPellia Moss
ชื่อไทยมอสเกล็ดปลา, พีเรีย
วงศ์Monosoleniaceae
ตำแหน่งในการลงปลูกหน้าตู้โดยพันติดกับวัสดุ
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแสงไฟความสว่างปานกลาง, ช่วงอุณหภูมิ 15-27 °C
อัตราการเจริญเติบโตเร็ว
รายละเอียดเป็นมอสในกลุ่ม liverworts พบได้ทั่วไปในเขตร้อนและเขตอบอุ่นทั่วโลก และในบ้านเรามักพบขึ้นในป่าติดตามต้นไม้ โขดหินตามน้ำตก ลักษณะใบบก ใบมีลักษณะกลมหยักคล้ายกับปะการัง เรียงติดกันเป็นแผ่น ส่วนลักษณะใบใต้น้ำลักษณะใบกลมหยักคล้ายกับปะการังเช่นกัน แต่จะมีสีเขียวใส และลักษณะเหมือนวุ้น นิยมนำมาพันตะแกรง หิน ขอนไม้ เพื่อประดับหน้าตู้ปลา
การขยายพันธุ์แยกต้นที่แตกใหม่มาพันกับวัสดุ หรือปล่อยให้ลอยขึ้นสู่ผิวน้ำ
เครดิตภาพและข้อมูล: นภัทร์ โสภณ