ชื่อวิทยาศาสตร์Blyxa japonica
ชื่อสามัญ
ชื่อไทยสันตะวา, บริกซ่า
วงศ์Hydrocharitaceae
ตำแหน่งในการลงปลูกหน้าตู้, กลางตู้
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแสงไฟความสว่างปานกลางถึงสูง, Co2, ช่วงอุณหภูมิ 20-28 °C
อัตราการเจริญเติบโตเร็ว
รายละเอียดเป็นพรรณไม้น้ำที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในบ้านเรา ด้วยลักษณะที่เป็นพุ่มสวยงามสะดุดตา โดยสันตะวานี้เป็นพืชใต้น้ำมีดอก ใบเลี้ยงเดี่ยว มีต้นจมอยู่ใต้น้ำ พบในน้ำค่อนข้างใส มีแสงสว่างส่องถึง มีทรงเป็นพุ่ม มีไหลที่โคน ใบแคบยางเรียงตัวเป็นกระจุก ขนาดความยาว 7-20 เซนติเมตร ฐานใบแผ่ออกเป็นกาบใบ มีดอกเดี่ยวสมบูรณ์เพศ ลักษณะเมล็ดเป็นรูปกระสวย
การขยายพันธุ์ตัดแยกต้นใหม่จากไหลไปปลูกบริเวณใหม่ หรือเพาะจากเมล็ด
เครดิตภาพและข้อมูล: นภัทร์ โสภณ