ชื่อวิทยาศาสตร์Glossostigma elatinoides
ชื่อสามัญGlosso
ชื่อไทยกรอสโซ
วงศ์Scrophulariaceae
ตำแหน่งในการลงปลูกหน้าตู้
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแสงไฟความสว่างสูง , Co2, ช่วงอุณหภูมิ 25-30 °C
อัตราการเจริญเติบโตปานกลางถึงเร็ว
รายละเอียดเป็นพรรณไม้น้ำขนาดเล็กกำเนิดจากประเทศออสเตเรีย และนิวซีแลนด์ นิยมนำมาปลุกด้านหน้าของตู้พรรณไม้น้ำมีสีเขียวสว่างสวยงาม ในสภาพใต้น้ำมีลำต้นขนาดเล็กไม่เป็นลำต้นที่แท้จริง เป็นเส้นและสั้น แทงไหล (Stolon) ขนานไปตามพื้นใบมีลักษณะรูปไข่ขนาดเล็กแตกที่ปลายยอด ต้นละ2ใบ ส่วนลำต้นเหนือน้ำมีลักษณะคล้ายกัน แต่ใบมีสีเขียวเข้ม มีขนาดใหญ่และหนากว่าเล็กน้อย ดอกมีขนาดเล็กมากออกที่ส่วนปลายยอดของกิ่งมีสีขาว
การขยายพันธุ์ตัดหรือเด็ดส่วนของไหล (Stolon) มาทำการปลูกบริเวณใหม่ หรือปลูกในสภาพแปลงดินชื้นแฉะ
เครดิตภาพและข้อมูล: นภัทร์ โสภณ