ชื่อวิทยาศาสตร์Rotala mexicana
ชื่อสามัญSleep Bear Rotala
ชื่อไทยโรทาล่าสลีปแบร์
วงศ์Lythraceae
ตำแหน่งในการลงปลูกหน้าตู้
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแสงไฟความสว่างสูง, Co2, ช่วงอุณหภูมิ 20-25 °C
อัตราการเจริญเติบโตช้า
รายละเอียดเป็นโรทาล่าพันธุ์ที่นิยมปลูกบริเวณหน้าตู้ ด้วยลักษณะเด่นที่เลื้อยขนานไปกับพื้น ไม่ตั้งตรงเหมือนโรทาล่าชนิดอื่น พบแพร่กระจายเป็นวงกว้างทั่วโลก ลักษณะลำต้นแบ่งเป็นข้อ ขนานนอนไปกับพื้น ขนาดความยาว 2-4 เซนติเมตร ใบลักษณะเรียวแหลมรูปหอกมีสีเขียว ชมพู จนถึงสีแดงและค่อนข้างแข็งกว่าโรทาล่าชนิดอื่น โดยใบจะเกิดตามข้อข้อละ 2-6 ใบ มีรากเกิดตามแต่ละข้อ ลักษณะต้นเหนือน้ำ ลำต้นเล็กลงมีใบเกิดตามข้อสั้นๆรอบๆข้อ ใบค่อนข้างแข็งและมีสีเขียวสดเลื้อยขนาดไปตามพื้นเช่นกัน โรทาล่าชนิดนี้ค่อนข้างหายากและราคาแพงในตลาดบ้านเรา
การขยายพันธุ์ตัดลำต้นเกิดใหม่จากส่วนข้อ หรือตัดจากส่วนปลายยอด มาปักชำใหม่ในสภาพใต้น้ำ หรือในสภาพแปลงดินครึ่งบกครึ่งน้ำ
เครดิตภาพและข้อมูล: นภัทร์ โสภณ