ชื่อวิทยาศาสตร์Ammania sp. "sulawesi"
ชื่อสามัญ
ชื่อไทยแอมมาเนียสุลาเวสี, โรทาล่าซันเซ็ท
วงศ์Lythraceae
ตำแหน่งในการลงปลูกกลางตู้
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแสงไฟความสว่างสูง, Co2, ช่วงอุณหภูมิ 18-25 °C
อัตราการเจริญเติบโตปานกลาง
รายละเอียดเป็นพรรณไม้น้ำตระกูลแอมมาเนีย ซึ่งนำมาขายในประเทศไทยโดยใช้ชื่อทางการค้าว่า "โรทาล่าซันเซ็ท" พบแพร่กระจายที่เกาะสุราเวสี ประเทศอินโดนีเซีย ลักษณะเด่นมีลำต้นเป็นข้อ ค่อนข้างอวบสีเขียวอ่อน มีใบลักษณะเป็นรูปหอกขนาด 1.5-3 ซม. ค่อนแข็ง มีสีส้มจนถึงสีแดง มีเส้นเส้นลายใบสีขาวชัดเจน แตกตามข้อ ข้อละ2-3ใบ และที่ยอดประมาณ4-6 ใบ เป็นพรรณไม้น้ำที่ดูแลค่อนข้างยาก ต้องการแสงไฟค่อนข้างแรง และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และดินที่มีสภาพอุดมสมบูรณ์พอสมควร จึงค่อนข้างหายากและมีราคาสูงในตลาด
การขยายพันธุ์ตัดลำต้นเกิดใหม่จากส่วนข้อ หรือตัดจากส่วนปลายยอด มาปักชำใหม่ในสภาพใต้น้ำ หรือในสภาพแปลงดินครึ่งบกครึ่งน้ำ
เครดิตภาพ: อานนท์ ดลพนิต ข้อมูล: นภัทร์ โสภณ