ชื่อวิทยาศาสตร์Rotala macrandra “variegated”
ชื่อสามัญ
ชื่อไทยโรทาล่ามาครานดาใบลาย
วงศ์Lythraceae
ตำแหน่งในการลงปลูกกลางตู้, หลังตู้
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแสงไฟความสว่างสูง, Co2, ช่วงอุณหภูมิ 19-25 °C
อัตราการเจริญเติบโตปานกลางถึงเร็ว
รายละเอียดเป็นโรทาล่าที่ถูกพัฒนาสายพันธุ์มาจากโรทาล่ามาครานด้า แต่มีลักษณะใบที่แตกต่างจากโรทาล่ามาครานด้าปรกติคือ จะปรากฎเส้นลายใบสีขาวถึงเหลืองชัดเจนที่แตกต่างจากโรทาล่ามาแครนดาธรรมดา เพราะมีสีแดงสดกว่าและมีเส้นลายใบที่สวยงาม เป็นที่นิยมอย่างมากในวงการพรรณไม้น้ำประเทศญี่ปุ่น
การขยายพันธุ์ตัดลำต้นเกิดใหม่จากส่วนข้อ หรือตัดจากส่วนปลายยอด มาปักชำใหม่ในสภาพใต้น้ำ หรือในสภาพแปลงดินครึ่งบกครึ่งน้ำ
เครดิตภาพ: อานนท์ ดลพนิต ข้อมูล: นภัทร์ โสภณ